Vol. 23-24 Núm. 1 (2017)

A Educação Ambiental como resposta ás súas fragilidades e como contributo para viver nos seus limites. A Terra é unha ilha

A rede de educación ambiental Lusófona (Redeluso) foi fundada en 2005, en Portugal, durante a Conferencia da Asociación Portuguesa de Educación Ambiental (ASPEA). En 2006, algúns dos seus membros reuníronse por primeira vez en persoa en Joinville, Brasil, durante o V Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Neste evento decidimos celebrar conferencias periódicas, que teñen esta cronoloxía:
2007 - Santiago de Compostela, Galicia
2013 - Cuiabá, MT, Brasil
2015 - Torreira, Murtosa, Portugal
2017 - Illa do Príncipe, São Tomé e Príncipe
En todos os eventos, fixemos esforzos para contar coa presenza de participantes dos oito países de fala portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Oriental. Ademais, intentamos garantir lugares de fala portuguesa, como Galicia ou Hong Kong.
O próximo evento está previsto que teña lugar en Guinea Bissau en 2019. A nosa esperanza é reunir persoas cunha identidade lingüística similar, capaces de sentir, pensar e facer educación ambiental nos nosos propios idiomas, formas, hábitos e cultura. Recoñecemos que a identidade non está fixada, está cambiando a medida que a nosa cultura se fai máis dinámica e non se limita a regras gramaticais ou ortográficas, senón a un mosaico de redes e fíos no tecido de novas organizacións e reordenacións etnográficas.
Tal é a proposta da revista "AmbientalMente Sustentable (AMS)", que ten a Araceli Serantes-Pazos e Carlos Vales-Vázquez como redactores xefes de gran talento para crear e manter a revista. Ao engadir moitas experiencias e converterse nun referente mundial no campo da educación ambiental, AMS abriu as súas portas para recibir os rexistros de coñecemento producidos durante o "IV Congreso Internacional de Educación Ambiental de países e comunidades de lingua portuguesa", que tivo lugar. en 2017, na Illa do Príncipe, en São Tomé e Príncipe. Así, este número especial ten o Comité ad hoc de Consultores da Universidade Federal de Mato Grosso.

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2017.23-24.1

Publicado: 2018-03-16

Táboa de contidos

Construção coletiva de indicadores de Educação Ambiental escolar

  • Solange Reiguel Vieira
  • Josmaria Lopes de Morais
  • Marília Andrade Torales Campos
Publicado Mar 16, 2018
Páxinas 387-391

“Mulleres colleiteiras” e alumnado de Educación Social: unha experiencia de aprendizaje e servizo

  • Neves Arza Arza
  • Laura Cruz López
  • Araceli Serantes-Pazos
Publicado Mar 16, 2018
Páxinas 393-400

Declaração Samé Nuna. Linhas de Reflexão e Ação

  • IV Congresso Educação Ambiental dos países e comunidades da língua portuguesa
Publicado Mar 16, 2018
Páxinas 401-404