AmbientalMENTEsustentable é unha publicación semestral da área de ciencias sociais, con carácter interdisciplinar (ciencias da educación, socioloxía, ciencias económicas, ciencias da natureza, ciencias da saúde, ciencias químicas, enxeñaría civil e arquitectura, ciencias xurídicas, enxeñaría informática, ciencias físicas, matemáticas etc.) editada polos Grupos de Investigación “Política Educativa, Historia e Sociedade” da Universidade da Coruña (Galicia-España), “Educação Ambiental, Comunicação e Arte” da Universidade Federal do Mato Grosso (Brasil) e o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), coa colaboración do Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
Os obxectivos da revista son: divulgar as achegas de carácter científico que desde as distintas áreas do coñecemento se están a facer no ámbito da educación ambiental, abordar temas socioambientais de actualidade e presentar propostas anovadoras en que se una investigación e acción, reflexión teórica e xestión.
A revista admite colaboracións en castelán, portugués, galego e inglés; á marxe do idioma no que se reciba, todos os artigos terán unha versión en galego ou portugués e outra en castelán. Máis información no Centro de Documentación do CEIDA.

Vol. 27 Núm. 2 (2020)

A Educación Ambiental para o sistema educativo

A educación Ambiental sempre estivo máis ou menos ligada aos sitema educativos formais dos distintos países; ás veces, recoñecida nas Leis Educativas, ás veces como práctica crítica e comprometida por parte do profesorado. O ano 2020 ten sido o ano do Covid-19, unha pandemia global que mudou o cotián e golpeou de forma máis violenta as persoas e países con menos recursos; esta pandemia fixo que o alumnado tivera que recluirse nos seus fogares e perder deste xeito o contacto coas súas compañeiras e compañeiros, coa comunidade educativa, mais tamén co seu medio inmediato.
Do colapso á esperanza, das perspectivas simplistas á complexidade, do voluntarismo á regulación social e institucional, dos problemas ás solucións, das aulas ao medio inmediato... A educación ambiental volve ser unha estratexia de formación e acción educativa de cara a sociedades comprometidas, críticas, solidarias e xustas.
Para rematar, recollemos o manifesto presentado no día da Terra, o 22 de abril de 2020, unha chamada de atención planetaria no escenario marcado polo Covid-19.

Publicados: 2021-05-10

Táboa de contidos

Educación ambiental: sobre o colapso e a esperanza

  • Teresa Franquesa Codinach
  • Francisco Heras Hernández
  • Pablo A. Meira Cartea
Publicado May 10, 2021
Páxinas 7-17

Recoñecemento da sinalética de seguridade: a súa influenza na redución de accidentes e minimización do impacto ambiental

  • Silvia Monteiro
  • Lizete Heleno
  • Fernando Sebastião
  • Kirill Ispolnov
  • Olga Santos
Publicado May 10, 2021
Páxinas 69-81

Un Planeta, unha saúde. Facendo a paz coa Terra

  • Varias Organizacións
Publicado May 10, 2021
Páxinas 103-109
Ver todos os números