Contido principal do artigo

Sara Costa Carvalho
CESAM-Universidade de Aveiro
Portugal
https://orcid.org/0000-0002-0954-8449
Pablo Ángel Meira Cartea
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-0194-7477
Ulisses Miranda Azeiteiro
CESAM-Universidade de Aveiro
Portugal
https://orcid.org/0000-0002-5252-1700
Vol. 28 Núm. 1-2 (2021), Traxectorias e retos, Páxinas 21-37
DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2021.28.1-2.9450
Recibido: dec. 21, 2022 Publicado: dec. 21, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

Aínda que unha alta proporción de gases de efecto invernadoiro se orixina nos sistemas agroalimentarios dominantes, incluído o consumo de alimentos, o binomio Dieta-Cambio Climático (BDAC) aínda non recibe a atención suficiente por parte dos Medios e da área de Educación. Considerando os equipamentos para a educación ambiental (EqEA) como axentes de gobernanza ambiental, concibiuse un proxecto de investigación-acción participativo en seis EqEA do Eixo Atlántico (Noroeste da Península Ibérica). O obxectivo principal é explorar as respostas educativas á emerxencia climática (REEC), nesta rede de equipamentos, a través de estratexias pedagóxicas axustadas aos subtemas do binomio Dieta-Cambio Climático (tipos de alimentos, estado dos alimentos, presentación, orixe, tipos). de produción, desperdicio de alimentos, conexión sanitaria). A inclusión por parte de EqEA do subtema de saúde serviu para integrar actividades significativas do binomio Dieta-Cambio Climático. O tema asociado ao consumo excesivo de carne (tipos de alimentos) non foi, á súa vez, facilmente aceptado nin traballado pola EqEA. A diferenciación de actividades duns equipos a outros fomentou a motivación dos directores e educadores de cada EqEA, así como a conexión co lugar e o impacto nos usuarios. Non obstante, a inestabilidade dos equipos educativos que as dirixen identifícase como o principal condicionante das posibles estratexias e respostas educativas ante a emerxencia climática.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

AGUILAR, O. M. & KRASNY, M. E. (2011). Using the communities of practice framework to examine an after-school environmental education program for Hispanic youth. Environmental Education Research, 17(2), 217-233. [https://doi.org/10.1080/13504622.2010.531248]

ALLEN, L.B. & CROWLEY, K. (2014). Challenging beliefs, practices and content: How museum educators change. Science Education, 98(1), 84-105. [https://doi.org/10.1002/sce.21093]

APA–Agência Portuguesa do Ambiente (2017). Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, Agência Portuguesa do Ambiente. [https://apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2017/ENEA/AF_Relatorio_ENEA2020.pdf, Acedido 20 Set 2019].

APA-Agência Portuguesa do Ambiente (2018). Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. [https://descarbonizar2050.apambiente.pt/ (Acedido 3 Nov 2020)].

AREIA, N. P., INTRIGLIOLO, D., TAVARES, A., MANUEL, J., & SEQUEIRA, M. D. (2019). The role of media between expert and lay knowledge: A study of Iberian media coverage on climate change. Science of the Total Environment, 682, 291–300. [https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.191].

ARTO, M. & MEIRA P. A. (2012). Paisagem de família. As alterações climáticas na nossa dieta, In: P. A. Meira (coord.) Conhece e valoriza as alterações climáticas. Propostas para trabalhar em grupo, Fundación MAPFRE. [https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/alteracoesclimaticas_guiamapfre2012.pdf, Acedido 26 Set 2016].

Boer, J., Witt, A. & Aiking, H. (2016). Help the Climate, change your diet: A cross-sectorial study on how to involve consumers in a transition to a low-carbon society. Appetite, 98, 19-27. [https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.12.001.

CAMERON, F., HODGE, B. & SALAZAR, J.F. (2013). Representing Climate Change in museum space and places. WIREs Climate Change, 4, 9-21. https://doi.org/10.1002/wcc.200

CARIDE JA & MEIRA PA (2001). Educación Ambiental y Desarrollo Humano. Barcelona: Ariel.

CARVALHO S.C., MEIRA-CARTEA P.A. & AZEITEIRO U.M. (2021). The Trinomial Food-Heritage-Education for Climate Emergency as a Tool for Territorial Innovation. En L. OLIVEIRA, A.C. AMARO & A. MELRO (Ed.), Handbook of Research on Cultural Heritage and Its Impact on Territory Innovation and Development, Hershey/USA: IGI Global, 76-98.

CARVALHO S. & BISQUERT-PEREZ K. M. (2019). Food and Climate Change: Their Connections and Mitigation Pathways Through Education. In: LEAL-FILHO, W., AZUL, A., BRANDLI, L., ÖZUYAR, P., WALL, T. (eds). Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-95885-9_38]

CARVALHO, S.C.; MEIRA P.A.; SERANTES-PAZOS, A. & AZEITEIRO, U.M. (2018). Strengthening Bonds between Environmental Education Facilities: Analysis of Best Practices in the Euro Region of Eixo Atlântico (North of Portugal and Galicia, Spain). Applied Environmental Education and Communication. [https://doi: 0.1080/1533015X.2018.1467290]

CHEN, S. & SHAO, J. (2012). “Have you had your bowl of rice?”: a qualitative study of eating patterns in older Taiwanese adults. Journal of Clinical Nursing, 21(1-2), 2-10.

CHEVALIER, J. M. & BUCKLES, D. (2013). Participatory Action Research: Theory and methods for engaging inquiry, Routledge.

DAMO, A., BRANDÃO, E. & MEIRA, P. A. (2015). Para além da “comida-mercadoria”: reflexões a partir da educação ambiental crítico-transformadora. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 32(2), 75-94. [https://periodicos.furg.br/remea/article/view/5014/3459].

FIGUEIREDO, C., AZEITEIRO, U.M., GARCÍA-VINUESA, A. & CARVALHO, S.C. (2021). Campus Decarbonization: Students’ Perceptions for reducing Meat Consumption in a Portuguese University. Sustainability, 13, 6048. [https://doi.org/10.3390/su13116048]

GALLI, A., PIRES, S. M., IHA, K., ALVES, A. A., LIN, D., MANCINI, M. S., & TELES, F. (2020). Sustainable food transition in Portugal: Assessing the Footprint of dietary choices and gaps in national and local food policies. Science of the Total Environment, 749. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141307

GARCÍA-VINUESA, A., IGLESIAS DA CUNHA, M. L., & PERNAS, R. G. (2020). Gender Differences in Adolescent’s Climate Change Knowledge and Perceptions. Meta-Analysis. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 57(2), 1–21. [https://doi.org/10.7764/PEL.57.2.2020.5]

GERGEN M & GERGEN K (2006) Investigação qualitativa. Tensões e transformações In NK DENZIN y YS LINCOLN, O planejamento da pesquisa qualitativa. Teorias e abordagens, Porto Alegre: Artmed (367-388).

GÓMEZ, G. R., FLORES, J. G. & JIMÉNEZ, E. G. (1999). Metodología de la investigación cualitativa, Ediciones Aljibe.

GRAIN (2014). La soberanía alimentaria: 5 pasos para enfriar el planeta y alimentar a su gente. [https://www.grain.org/article/entries/5100-la-soberania-alimentaria-5-pasos-para-enfriar-el-planeta-y-alimentar-a-su-gente, Acedido 26 Set 2016].

GRUENEWALD, D. A. (2003). The best of both worlds: A critical pedagogy of place. Educational Researcher, 32(4), 3-12. [https://doi.org/10.3102/0013189X032004003]

HUNTER, E. & ROOS, E. (2014). Fear of Climate Change consequences and predictions to alter meat consumption. Food Policy, 62, 151-160.

IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change (2018). Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels. MASSON-DELMOTTE, V. et al. (eds.)]. [https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_Low_Res.pdf].

LEHTONEN, A., SALONEN, A., CANTELL, H. & RIUTTANEN, L. (2018). A Pedagogy of interconnectedness for encountering climate change as a wicked sustainability problem, Journal of Cleaner Production, 199, 860-867. [https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.186].

MEIRA, P.A. (2019). Climate change and education, In W LEAL-FILHO et al. (eds). Climate Action, Nat. Switzerland AG: Springer.

MEIRA, P.A. & CARIDE, J.A. (2017). O Acordo de París en clave educativa: Algo para celebrar? En Arto M y PA Meira, RESCLIMA: Aproximación ás claves sociais e educativas do cambio climático, Ferrol: Aldide Editorial, 125-130.

MEIRA, P.A., ARTO, M., HERAS, F., IGLESIAS, L., LORENZO, J.J. & MONTERO, P. (2013). La sociedad ante el cambio climático. Conocimientos, valoraciones y comportamientos en la población española. Madrid: Fundación MAPFRE.

MEIRA, P.A., ARTO, M., HERAS, F., IGLESIAS, L., LORENZO, J.J. & MONTERO, P. (2011). La sociedad ante el cambio climático. Conocimientos, valoraciones y comportamientos en la población española. Madrid: Fundación MAPFRE.

REISCH, L. A., SUNSTEIN, C. R., ANDOR, M. A., DOEBBE, F. C., MEIER, J., & HADDAWAY, N. R. (2021). Mitigating climate change via food consumption and food waste: A systematic map of behavioral interventions. Journal of Cleaner Production, 279. [https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123717]

RIPPLE, W.J., CHRISTOPHER, W., THOMAS, M.N., PHOEBE, B. & WILLIAM, R.M. (2019). World Scientists’ Warning of a Climate Emergency, BioScience, biz088, [https://doi.org/10.1093/biosci/biz088]

RUBY, M. B. & HEINE, S. J. (2011). Meat, morals, and masculinity. Appetite, 56(2), 447-450. [https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.01.018]

SAUVÉ, L., NAOUFAL, N. & AUZOU, E. (2013). Pour une écoalimentation: dix belles histoires, Presses de l’Université du Québec, Québec : Université du Québec.

SCHMIDT, L. & DELICADO, A. (2014). Alterações Climáticas na Opinião Pública, In L SCHMIDT & A. DELICADO, Ambiente, alterações climáticas, alimentação e energia, Imprensa de Ciências Sociais, Lisboa (113-143).

UN-United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, United Nations. Available: [www.sustainabledevelopment.un.org, Acedido 20 Set 2020].

VAUGHTER, P. (2016). Climate Change Education: From Critical Thinking to Critical Action. Policy Brief ,4, 1-4.