Contido principal do artigo

Kylyan M. Bisquert i Pérez
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-1264-8678
Adolfo Agundez-Rodriguez
Universidade de Sherbrooke
Canadá
https://orcid.org/0000-0001-9552-9588
Pablo Angel Meira Cartea
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-0194-7477
Vol. 28 Núm. 1-2 (2021), Banco de boas prácticas, Páxinas 73-90
DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2021.28.1-2.9447
Recibido: dec. 21, 2022 Publicado: dec. 21, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

No actual escenario de crise eco-social, o sistema agroalimentario industrial globalizado xoga un papel decisivo, tanto polos impactos que xera, como pola súa vulnerabilidade ante as consecuencias derivadas. Por este motivo, a dieta revélase como un elemento educativo-ambiental de especial relevancia, pois alberga un significativo potencial de redución da pegada ecolóxica e é un factor chave para a transición cara sistemas agroalimentarios sustentables. Neste sentido, na provincia da Coruña como marco territorial, a través dun estudo de casos múltiple constatamos a existencia de iniciativas locais pioneiras na disposición de espazos e canles alternativos de consumo responsable de alimentos. Estas constitúen contextos de innovación comunitaria que achegan boas prácticas socioeducativas para a promoción da eco-cidadanía e a construción da cultura da sustentabilidade en torno á cuestión alimentaria. Como resultados de investigación, describimos algunhas das principais características das iniciativas analizadas, así como tamén presentamos unha aproximación ás concrecións da súa dimensión socioeducativa. En base a estas, a modo de consideracións finais, achegamos unhas orientacións xerais para trazar unha proposta de educación do consumo alimentario dende a interface entre os devanditos enfoques da eco-cidadanía e a cultura da sustentabilidade.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

AGÚNDEZ-RODRÍGUEZ, A. (2017). Éducation relative à la consommation. Une dimension de l’écocitoyenneté. En L. SAUVÉ et al. (dir.), Éducation, environnement, Écocitoyenneté : repères contemporains, pp. 193-210. Presses de l’Université du Québec.

BAUMAN, Z. (2010). Vida de consumo. Fondo de Cultura Económica.

BISQUERT, K.M. e AGÚNDEZ-RODRÍGUEZ, A. (2021). Stratégie-cadre d’éducation relative à l’environnement auprès des adultes pour la construction de systèmes agroalimentaires socialement équitables et écologiquement responsables. Éducation relative à l’environnement. Regards-Recherches-Réflexions, 16(1). https://doi.org/10.4000/ere.6188

BISQUERT, K.M. e MEIRA, P.Á. (2019). Validação de instrumento de recolhimento de dados para uma aproximação desde a educação ambiental ao movimento social agroecológico na Galiza e sua dimensão socioeducativa. Ambiente&Educação, 24(2), 236-266. https://doi.org/10.14295/ambeduc.v24i2.9731

BISQUERT, K.M. e MEIRA, P.Á. (2020). Iniciativas colectivas de consumo ecolóxico en Galicia: panorama actual, modelos e acción socioeducativa. Brazilian Journal of Agroecology and Sustainability, 2(2). https://doi.org/10.52719/bjas.v2i2.3709

CARREIRA, X.C. e CARRAL, E. (2014). O pequeno é grande. A agricultura familiar como alternativa: o caso galego. Através.

CONTRERAS, J. e GRACIA, M. (2005). Alimentación y Cultura: perspectivas antropológicas. Ariel.

COUCEIRO, A., MARTÍNEZ, Y., ALONSO, J., SANTAFÉ, E., SARALEGUI, P. e ORTEGA, E. (2016). Grupos de consumo. Una cultura agroalimentaria sostenible. Libros en Acción.

CUÉLLAR, M., CALLE, Á. e GALLAR, D. (Eds.) (2013). Procesos hacia la soberanía alimentaria. Icaria.

DAMO, A., BRANDÃO, E. e MEIRA, P.Á. (2015). Para além da “comida-mercadoria”: reflexões a partir da educação ambiental críticotransformadora. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 32(2), 75-94. Recuperado de https://periodicos.furg.br/remea/article/view/5014 [Revisado o 28 de marzo de 2022].

DELGADO, M. (2017). Reestructuración del sistema agroalimentario globalizado en el capitalismo terminal. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 139, 13-25. Recuperado de https://www.fuhem.es/papeles_articulo/reestructuracion-del-sistema-agroalimentario-globalizadoen-el-capitalismo-terminal/ [Revisado o 28 de marzo de 2022].

ELVER, H. (2020). Perspectiva crítica de los sistemas alimentarios, las crisis alimentarias y el futuro del derecho a la alimentación. Informe presentado ante o 43º período de sesións do Consello de Dereitos Humanos da Asemblea Xeral das Nacións Unidas [A/HRC/43/44]. ONU. Recuperado de https://undocs.org/es/A/HRC/43/44 [Revisado o 28 de marzo de 2022].

ESTEVE-LLORENS, X., MOREIRA, M.T., FEIJOO, G. e GONZÁLEZ-GARCÍA, S. (2019). Linking environmental sustainability and nutritional quality of the Atlantic diet recommendations and real consumption habits in Galicia (NW Spain). Science of The Total Environment, 683, 71-79. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.200

ESTEVE-LLORENS, X., DARRIBA, C., MOREIRA, M.T., FEIJOO, G. e GONZÁLEZ-GARCÍA, S., 2019. Towards an environmentally sustainable and healthy Atlantic dietary pattern: life cycle carbon footprint and nutritional quality. Science of The Total Environment, 646, 704–715. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.264

ESTEVE-LLORENS, X., MARTÍN-GAMBOA, M., IRIBARREN, D., MOREIRA, M.T., FEIJOO, G. e GONZÁLEZ-GARCÍA, S. (2020). Efficiency assessment of diets in the Spanish regions: A multi-criteria cross-cutting approach. Journal of Cleaner Production, 242, 118491. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118491

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2021). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y dietas asequibles y saludables para todos. FAO. https://doi.org/10.4060/cb4474es

GÓMEZ-BENITO, C. e LOZANO, C. (2014). Constructing Food Citizenship: Theoretical Premises and Social Practices. Italian Sociological Review, 2(4), 135-156. http://dx.doi.org/10.13136/isr.v4i2.79

GONZÁLEZ DE MOLINA, M., SOTO, D., GUZMÁN, G., INFANTE-AMATE, J., AGUILERA, E., VILA, J. e GARCÍA, R. (2020). The Social Metabolism of Spanish Agriculture, 1900–2008: The Mediterranean Way Towards Industrialization. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20900-1

HERRERO, Y., CEMBRANOS, F. e PASCUAL, M. (2011). Cambiar las gafas para mirar el mundo. Una nueva cultura de la sostenibilidad. Libros en Acción.

JOHNSTON, J.L., FANZO, JESSICA C. e COGILL, B. (2014). Understanding Sustainable Diets: A Descriptive Analysis of the Determinants and Processes That Influences Diets and Their Impacts on Health, Food Security, and Environmental Sustainability. Advances in Nutrition: An International Review Journal, 5(4), 418-429. https://doi.org/10.3945/an.113.005553

LEMA-BLANCO, I., GARCÍA-MIRA, R. e MUÑOZ-CANTERO, J.M. (2015). Las iniciativas de consumo responsable como espacios de innovación comunitaria y aprendizaje social. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extr.(14), 29-33. https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.14.316

MEYBECK, A. y GITZ, V. (2019). Highlighting Interlinkages Between Sustainable Diets and Sustainable Food System. En B. Burlingame e S. Dernini (eds.), Sustainable Diets: Linking Nutrition and Food Systems, pp. 113-120. CAB International. http://dx.doi.org/10.1079/9781786392848.0113

MCMICHAEL, P. (2016). Regímenes alimentarios y cuestiones agrarias. Icaria.

PATEL, R. (2012). The Long Green Revolution. The Journal of Peasant Studies, 40(1), 1-63. https://doi.org/10.1080/03066150.2012.719224

PRATS, FERNANDO, HERRERO, Y. e TORREGO, A. (2016). La Gran Encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. Libros en Acción.

REBOLLO, M.Á., PIEDRA, J., SALA, A., SABUCO, A., SAAVEDRA, F.J. e BASCÓN, M.J. (2012). La equidad de género en educación. Análisis y descripción de buenas prácticas educativas. Revista de Educación, 358, 129-152. http://dx.doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2012-358-186

SAUVÉ, L. (2014). Au coeur des questions socio-écologiques: des savoirs à construire, des compétences à développer. Éducation relative à l’environnement. Regards-Recherches-Réflexions, 11. https://doi.org/10.4000/ere.662

SOTO, D. (2015). Del manejo multifuncional del territorio a la desarticulación productiva: cambios en los flujos de biomasa durante el proceso de industrialización de la agricultura gallega (1960-2012). Documentos de Trabajo SEHA, 1505. http://hdl.handle.net/10234/138698

SPRINGMANN, M., CLARK, M., MASON-D’CROZ, D., WIEBE, K., BODIRSKY, B.L., LASSALETTA, L., ... e WILLET, W. (2018). Options for Keeping the Food System within Environmental Limits. Nature, 562, 519–525. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0

TOLEDO, V. M. e BARRERA-BASSOLS, N. (2008). La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Icaria.

WBGU (2020). Rethinking Land in the Anthropocene: from Separation to Integration. Summary. WBGU. Recuperado de https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/hauptgutachten/hg2020/pdf/WBGU_HG2020_ZF_en.pdf [Revisado o 28 de marzo de 2022].

YIN, R.K. (2014). Case study research: Design and methods. Sage.