Vol. 26 (2022)

Neste número 26 de Sarmiento presentamos unha miscelánea conformada por traballos de distinta natureza e temática diversa que se constituen como achegas moi interesantes e novidosas, mesmo desde o punto de vista historigráfico como dos discursos .

DOI: https://doi.org/10.17979/srgphe.2022.26.0

Publicada: 2022-08-31

Táboa de contidos

O asociacionismo do maxisterio ourensán no primeiro terzo do século XX

  • Xosé Manuel Cid Fernández
  • Rosa María Cid Galante
Publicado: ago. 8, 2022
páxinas 189-218

Vermellos e laicos. A represión fascista do maxisterio coruñés

  • José Luis Iglesias Salvado
Publicado: ago. 24, 2022
páxinas 330-334