Información para as bibliotecarias/os

Recoméndase a bibliotecarios/as que inclúan esta revista no catálogo de revistas electrónicas da súa biblioteca. O sistema de publicación de código aberto é axeitado para bibliotecas con persoal docente que desexe editar as súas propias revistas (véxase Open Journal Systems.