Comité  de redacción

Narciso de Gabriel, Universidade da Coruña (director)

Eugenio Otero Urtaza, Universidade de Santiago de Compostela

Justino Magalhães, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Xosé Manuel Cid Fernández, Universidade de Vigo

Joaquim Pintassilgo, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

J. Luis Iglesias Salvado, Universidade da Coruña (secretario)

Consello editor

Luis Alberto Marques Alves, Faculdade de Letras da Universidade do Porto

M.ª Dolores Cotelo Guerra, Universidade da Coruña

Rosa Cid Galante, Universidade de Vigo

António Gomes Ferreira, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

Antón Costa Rico, Universidade de Santiago de Compostela

Xosé M. Malheiro, Universidade da Coruña

Ana Mª Iglesias Galdo, Universidade da Coruña

José António Afonso, Instituto de Educação da Universidade do Minho

Xosé Luis Antas Ramos, CEIP Concepción Arenal, A Coruña

Uxía Bolaño Amigo, Universidade de Santiago de Compostela

Raquel Vázquez Ramil, Universidad de Valladolid

Raquel Pereira Henriques, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

Vicente Peña Saavedra, Universidade de Santiago de Compostela

Miguel Somoza Rodríguez, UNED

Sabela Rivas Barrós, Universidade da Coruña

Consello Asesor

Carmén Agulló Díaz, Universitat de Valéncia

M.ª Nieves Gómez García, Universidad de Sevilla

Gianfranco Bandini, Università degli studi di Firenze (Italia)

Diana Gonçalves, Universidade de São Paulo (Brasil)

Agustín Escolano Benito, Universidad de Valladolid

Gabriella Ossenbach, UNED

José María Hernández Díaz, Universidad de Salamanca

Antonio Nóvoa, Universidade de Lisboa (Portugal)

Aida Terrón Bañuelos, Universidad de Oviedo

María João Mogarro, Universidade de Lisboa (Portugal)

Joan Soler Mata, Universitat de Vic

Mar del Pozo Andrés, Universidad de Alcalá

Frank Simon, Universidade de Gent (Bélxica)

Mercedes Vico Monteoliva, Universidade de Málaga

Antonio Viñao Frago, Universidade de Murcia

Editores/as

José Luis Iglesias Salvado, Universidade da Coruña

Editores de sección

José Luis Iglesias Salvado, Universidade da Coruña