Información para os lectores/as

Animamos os lectores/as a se rexistraren no servizo de notificacións de publicación da revista. Utilice a ligazón Rexistro que aparece na parte superior da páxina de inicio da revista. Este rexistro permitirá ao lector/a recibir por correo electrónico a táboa de contidos de cada novo número da revista. Isto tamén permite que a revista poida demostrar que ten un certo nivel de seguimento ou un número de lectores/as. Consulte a Declaración de confidencialidade da revista, que garante aos lectores/as que o seu nome e enderezo de correo electrónico non se empregarán con outros fins.