Contido principal do artigo

Felipe Trillo Alonso
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-0107-7275
Vol. 16 (2012), Miscelánea, páxinas 73-80
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2012.16.0.4095
Enviado: Sep 14, 2018 Aceptado: Sep 14, 2018 Publicado: Oct 11, 2013
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Mediante un estilo biográfico preséntase unha escolma de lembranzas sobre a experiencia escolar do autor no Colexio Santa María do Mar (PP. Jesuitas) de A Coruña, destacando tres cursos académicos entre os anos 1972 e 1975. A consideración das mesmas evidencia unha actividade de innovación educativa de alto nivel conforme a parámetros actuais, e sinxelamente extraordinaria naquela época.

Detalles do artigo