Vol. 16 (2012)

DOI: https://doi.org/10.17979/srgphe.2012.16.0

Publicados: 2020-09-09

Táboa de contidos

Inicios da galeguización do ensino (1963-1977)

  • María Dolores Villanueva Gesteira
Publicado Oct 11, 2013
Páxinas 41-56

A adaptación da Lei Moyano a Galicia

  • Narciso de Gabriel
Publicado Oct 11, 2013
Páxinas 169-206