Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación é unha revista de periodicidade anual editada polas universidades de A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela. Publícase como Sarmiento. Anuario galego de historia da educación ata o seu volume 20 (2016), e adopta o seu nome actual en 2017. Os traballos que recolle céntranse en calquera aspecto da historia da educación en Galicia e Portugal, pero tamén acepta outros de ámbito xeográfico máis amplo  (España, O mundo lusófomo, Europa e outros) con enfoques (históricos, económicos, sociolóxicos etc.) que axuden a coñecer e comprender mellor a educación.

Vol. 27 (2023)

Historias da Educación Social no contexto iberoamericano

O número 27 de Sarmiento acolle, na súa parte monográfica, unha ampla representación do quefacer científico, académico e profesional da Educación Social no espazo iberoamericano. Os seus textos, habitados pola diversidade inherente ás realidades educativas e sociais nas que se insiren as súas autoras e autores, están alentados por un afán -un ethos en definitiva-, común: dar testemuño dun pasado-presente no que a educación social, implícita ou explicitamente, ten evidenciado o seu firme compromiso coa procura dunha sociedade mais xusta, equitativa e convivencial. Queda reflectido nas historias que se relatan nas páxinas que seguen, afirmando e reivindicando o importante labor da comunidade universitaria e dos colectivos profesionais, así como do seu necesario empoderamento como educadores ou pedagogos sociais. 

Publicada: 2023-12-29

Táboa de contidos

Profesora Dra. María Lucía Iglesias da Cunha

 • José Antonio Caride Gómez
 • Antón Costa Rico
Publicado: nov. 30, 2023
páxinas 7-9

Presentación: A Educación Social como relato histórico de amplas avenidas pedagóxicas e sociais

 • José Antonio Caride Gómez
 • Ricardo Manuel das Neves Vieira
Publicado: nov. 29, 2023
páxinas 13-25

Materiais para unha historia da Pedagoxía Social e a Educación Social en España

 • José Ortega Esteban
 • Xavier Úcar
 • Victoria Pérez de Guzmán
Publicado: nov. 27, 2023
páxinas 27-49

Achegas hispano-portuguesas á Educación Social en América para a construcción dunha Pedagoxía Social Iberoamericana

 • Francisco José del Pozo Serrano
 • Daniel Shugurensky
 • Karla Villaseñor Palma
Publicado: nov. 30, 2023
páxinas 51-75

Historia da Educación Social en Brasil, Uruguai e Chile. Aproximacións histórico-pedagóxicas

 • Evelcy Machado
 • Jorge Camors
 • Eusebio Nájera
Publicado: nov. 29, 2023
páxinas 77-104

A Educación Social en Galicia: desenvolvemento profesional, académico e científico

 • María Belén Caballo Villar
 • Rita Gradaílle Pernas
 • Laura Varela Crespo
Publicado: nov. 29, 2023
páxinas 105-124

ESECS.IPL (Leiria) e ESE-PPorto (Porto): Da emerxencia e desenvolvimento da Pedagogia Social

 • Ana Maria Vieira
 • Fátima Correia
 • José Carlos Marques
 • Paulo Delgado
Publicado: nov. 30, 2023
páxinas 125-143

A profesionalización da Educación Social en España, unha perspectiva histórica en primeira persoa

 • Alberto Fernández de Sanmamed Santos
 • Norma Gonzálvez Huguet
 • Lourdes Menacho Vega
 • Carlos Sánchez-Valverde Visus
Publicado: nov. 30, 2023
páxinas 169-205

Educadores sociais portugueses: Pertinencia, formación e identidade profesional en (re)construción

 • Silvia Azevedo
 • Bruno Ferreira
 • Cláudia Luísa
 • Vanda Rodrigues
Publicado: nov. 30, 2023
páxinas 207-225

En los Colegios de Anceis, la Guardia y Vigo

 • Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez
Publicado: dec. 7, 2023
páxinas 307-335

A dimensión educativa das Irmandades da Fala. Algunhas propostas e realizacións

 • Narciso de Gabriel
Publicado: dec. 7, 2023
páxinas 337-362
Ver todos os números