Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación é unha revista de periodicidade anual editada polas universidades de A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela. Publícase como Sarmiento. Anuario galego de historia da educación ata o seu volume 20 (2016), e adopta o seu nome actual en 2017. Os traballos que recolle céntranse en calquera aspecto da historia da educación en Galicia e Portugal, pero tamén acepta outros de ámbito xeográfico máis amplo  (España, O mundo lusófomo, Europa e outros) con enfoques (históricos, económicos, sociolóxicos etc.) que axuden a coñecer e comprender mellor a educación.

Vol. 26 (2022)

Neste número 26 de Sarmiento presentamos unha miscelánea conformada por traballos de distinta natureza e temática diversa que se constituen como achegas moi interesantes e novidosas, mesmo desde o punto de vista historigráfico como dos discursos .

Publicados: 2022-08-31

Táboa de contidos

O asociacionismo do maxisterio ourensán no primeiro terzo do século XX

  • Xosé Manuel Cid Fernández
  • Rosa María Cid Galante
Publicado Aug 8, 2022
Páxinas 189-218
Ver todos os números