Contido principal do artigo

José Luis Antas Ramos
CEIP Concepción Arenal da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0003-1191-2083
Vol. 26 (2022), Miscelánea, Páxinas 59-85
DOI: https://doi.org/10.17979/srgphe.2022.26.0.9238
Recibido: ago. 4, 2022 Publicado: ago. 4, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

Adolfo Revuelta Fernández (1867-1935) graduouse na Escola Central de Ximnástica en 1889. Entre 1903 e 1923 exerceu de profesor da disciplina de Ximnasia no Instituto de Santiago e na Escola Normal. Introduciu as prácticas deportivas en Compostela, organizou as primeiras competicións e creou o primeiro club deportivo. Na súa cátedra no Instituto innovou a metodoloxía do ensino da Ximnasia aplicando o sistema sueco segundo a proposta desenvolvida polo doutor francés Philippe Tissié. Afondou nese modelo dedicando unha especial atención ao ámbito da educación física da muller. Divulgou as súas experiencias educativas a través de artigos, escritos e conferencias, ademais de promover ao longo de toda a súa vida a saúde e as prácticas físicas. Introduciu o movemento de exploradores (scoutismo) en Santiago e organizou e participou en múltiples das súas actividades. Na etapa final da súa traxectoria docente puxo a súa bagaxe compostelá ao servizo de iniciativas pioneiras, como o Curso Civil de Especialización en Educación Física para Mestras e Mestres na Escola Normal Central.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

Antas Ramos, José Luís. “Attilio Pontanari Maestrini: o precursor da educación física en Compostela no declinar do século XIX”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa deHistoria da Educación, 22 (2018): 171-188.

Antas Ramos, José Luís. “La elección de un texto escolar en el Instituto de Santiago: un conflicto entre el dogma católico y el conocimiento durante el curso 1893-1894”. En Etnohistoria de la escuela. XII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, coordinado por Alfredo Jiménez Eguizábal… [et al.], 477-488. Burgos: Universidade de Burgos, SEDHE, 2003.

“Asociación General de Profesores Titulares de Gimnástica”. La Educación Física Nacional, 39, xaneiro (1903): 3.

“Carreras pedestres y ciclistas en Santiago de Compostela”. Gaceta de Galicia, 2 de xullo (1907): 3.

“Cartas abiertas”. Los Deportes 48, 1 de decembro (1901): 756.

“Club Deportivo de Santiago”. Gaceta de Galicia, 3 de abril (1907): 3.

“Concurso Gimnástico”. Gaceta de Galicia, 27 de abril (1907): 2

“Concurso Gimnástico Regional”. El Correo de Galicia, 13 de xullo (1906): 1-2.

“Concurso Regional de Foot-ball”. Gaceta de Galicia, 28 de xuño (1907): 2.

“Concurso Regional de Foot-Ball. Campeonato de Galicia”. La Correspondencia Gallega. Diario de Pontevedra, 30 de maio (1906): 2.

“De Santiago”. Arte y Sport, 19, ano II, 10 de abril (1904): 11.

“El grupo parlamentario de Educación física y Deporte”. El Sol, 13 de xuño (1936): 3.

“El Mundo Deportivo en Santiago”. El Mundo Deportivo, 22 de xullo (1909): 4.

“Exploradores compostelanos. El primer campamento”. Gaceta de Galicia, 28 de agosto (1913): 2.

García Fraguas, José Esteban. Tratado racional de Gimnástica y de los ejercicios y juegos corporales. Teoría y Práctica de los Ejercicios Gimnásticos y del Sport. Tomo II. Madrid: Casa Editorial y Librería de la Viuda de Hernando y Compañía, 1894.

“Homenaje a Revuelta”. El Compostelano, 29 de maio (1928): 1.

Instituto General y Técnico de Santiago. Memoria del curso de 1910 a 1911 (e 1911 a 1912; 1912 a 1913; 1913 a 1914; 1914 a 1915; 1915 a 1916). Santiago: Imp. de José M. Paredes, 1912 (1913, 1914, 1915, 1916, 1917).

“La Vuelta a España”. El Mundo Deportivo, 29 de agosto (1912): 1-2.

Langlade, Alberto, e Nelly Rey de Langlade. Teoría general de la gimnasia. Buenos Aires: Stadium, 1986.

“Lecturas y conferencias”. ABC, 30 de maio (1924): 21.

“Lo que el Dr. Tissié dice de España”. Gaceta de Galicia, 14 de maio (1911): 1.

Los Deportes, 3, ano 6 (1902).

“Los Exploradores Compostelanos. Su primera excursión”. Gaceta de Galicia, 15 de xuño (1913): 2.

Martínez Navarro, Anastasio. “Datos para la historia de una iniciativa fallida: la Escuela Central de Gimnástica”. Historia de la Educación, Revista interuniversitaria, 14-15 (1995-96): 125-149.

Masferrer, Narciso. “Por España”. El Mundo Deportivo, 7 de xuño (1906): 3.

Memoria. Instituto General y Técnico de Santiago. Curso 1919-1920. Santiago: Tip. José M. Paredes, 1921.

“Por una sesión”. El Mercantil de Aragón, 9 de outubro (1901): 2.

“Reunión en el Ayuntamiento”. Diario de Galicia, 29 de abril (1913): 1.

Revuelta Fernández, Adolfo. “Campo neutral. Las cátedras de gimnástica”. El País, 21 de outubro (1893): 1.

Revuelta Fernández, Adolfo. “Educación física de la mujer”. El Régimen Naturalista 40 e 43, abril e xullo (1907): 59-64 e 112-116.

Revuelta Fernández, Adolfo. “El Circuito de Galicia”. Gaceta de Galicia, 22 de marzo (1917): 1.

Revuelta Fernández, Adolfo. “El Mundo Deportivo en España (De nuestros corresponsales particulares). Santiago”. El Mundo Deportivo, 16 de agosto (1906): 6.

Revuelta Fernández, Adolfo. “El Mundo Deportivo en España. Santiago. Concurso de Foot-Ball Copa Compostelana”. El Mundo Deportivo, 30 de agosto (1906): 6.

Revuelta Fernández, Adolfo. “La Gimnástica y el Gimnasio”. Gaceta de Galicia, 14 de outubro (1904): 1.

Revuelta Fernández, Adolfo. “Los boy scouts en Santiago”. Gaceta de Galicia, 16 e 18 de abril (1913): 1.

Revuelta Fernández, Adolfo. “Mens sana in corpore sano”. Gaceta de Galicia, 7 de outubro (1904): 2-3.

Revuelta Fernández, Adolfo. Necesidad e importancia de la educación física. Santiago de Compostela: Tipografía Galaica, 1912.

Revuelta Fernández, Adolfo. “Notas compostelanas”, La Correspondencia de España, 5 de abril (1912): 4.

Revuelta Fernández, Adolfo. “Tissié en el Ateneo”. Gaceta de Galicia, 19 de abril (1911): 1.

Torrebadella Flix, Xabier. “De la Asociación de Profesores y Profesoras Oficiales de Gimnástican (1891) al Colegio Nacional de Profesores de Educación Física (1948). Un análisis histórico para una crítica del presente. I parte (1891-1900)”. Revista Española de Educación Física y Deportes, 413 (2016): 79-95.

Torrebadella Flix, Xabier. “Los apóstoles de la educación física. Trece semblanzas profesionales en la educación física española contemporánea”. Revista española de educación física y deportes, 406 (2014): 57-76.

Torrebadella Flix, Xabier. “Revisión documental. Los inicios del fútbol en Palma de Mallorca, en torno a los orígenes del deporte escolar”. SportisSci J., 1, vol. 5 (2019): 3-29.

“Una carrera nacional”. Diario de Galicia, 8 de outubro (1916): 1.

“Una conferencia”. El Compostelano, 8 de novembro (1920): 1.

Vida Gallega, 92, 10 de setembro (1917): 24; e 94, 15 de outubro (1917): 23.

Vida Gallega, 229, 25 de xuño (1923): 18.