Contido principal do artigo

Antón Costa Rico
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5260-7435
Vol. 26 (2022), Documentos, Páxinas 221-258
DOI: https://doi.org/10.17979/srgphe.2022.26.0.9247
Recibido: ago. 9, 2022 Publicado: ago. 9, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

A Galiza de finais do século XIX e das primeiras décadas do século XX, intensamente rural e sometida a poderes políticos e relixiosos, foi, tamén, un espazo social e cultural con algunha conflitividade e con dinámicas sociais heterodoxas. E así, hai que falar dos núcleos republicanos, liberal progresistas, de librepensamento e de societarismo obreiro, con presenza non menor da orientación anarquista, que apostaron polo desenvolvemento dunha cultura laica, libre e de emancipación. Neste marco, falamos da figura do educador Constancio Romeo e presentamos un valioso texto seu de educación.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

Alonso Montero, Xesús. Alfredo de la Iglesia. O intelectual, o educador e o autor do primeiro manual de Literatura Galega para escolares de Instituto (1919). A Coruña: Real Academia Galega, 2018.

Antorcha Galaica del Librepensamiento, La. Método de lectura graduada para niños. La Coruña: La Gutemberg 1902.

Benso Calvo, Carmen. “Expediente de apertura de la Escuela Laica Neutral de Orense (E.N.L.O).” Sarmiento. Anuario galego de Historia da Educación 2 (1998): 237-251.

Brey, Gerard. “L’enseignement populaire non officiel en Galice urbaine jusqu’en 1911.” En L’enseignement primaire en Espagne et en Amérique Latine du XVIIIe siècle a nos jours. Politiques éducatives et réalités scolaires, editado por Jean-René Aymes, Ève-Marie Fell, Jean-Louis Guereña, 195- 210. Tours: Université de Tours, 1986.

Cid Fernández, Xosé Manuel. “La Escuela Laica Neutral de Ourense en el marco de las realizaciones educativas de los emigrantes gallegos (1909-1936). En Historia de las relaciones educativas entre España y América editado por Sociedad Española de Historia de la Educación, V Coloquio Nacional de Historia de la Educación, 346-357. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1988.

Costa Rico, Antón. “O laicismo escolar en Galicia (1892-1931).” Man Común, 3(1980): 26-31.

Costa Rico, Antón. Escolas e mestres. A educación en Galicia da Restauración á II República. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da Xunta de Galicia, 1989.

Costa Rico, Antón. “Laicismo e educación integral: a ‘Escola Moderna’ e ‘La Antorcha Galaica del Libre Pensamiento’ nas fontes da Escola Democrática”. En Sociabilidade e Libre Pensamento, editado por Alfredo Erias, 71-84. A Coruña: Fundación Instituto de Estudios Políticos e Sociais 2005.

Fernández, Eliseo, Pereira, Dionisio. O anarquismo na Galiza. Apuntes para unha enciclopedia. Santiago de Compostela: Positivas, 2004.

Demoor, Jean, Jonckheere, Théodore. La ciencia de la educación. Madrid: Ediciones La Lectura, 1929.

Palomares Ibáñez, José María e Fernández Casanova, María del Carmen. La Comisión de Reformas Sociales y la Cuestión Social en Ferrol (1888-1903). Santiago: Universidade de Santiago, 1984.

Pereira Martínez, Carlos e Romero Masiá, Ana. “As orixes da Antorcha Galaica del Librepensamiento (1897-1900)”. Ferrolanálisis, 19 (2004) 84-89.

Pereira Martínez, Carlos e Romero Masiá, Ana. “Constancio Romeo Lasarte (1852-1917): un mestre laico na Coruña.” Anuario Brigantino, 32 (2009): 225-252.

Pereira Martínez, Carlos e Romero Masiá, Ana. “Tres voces proletarias coruñesas”.Nalgures T. VI (2010): 145-292.

Romeo, Constancio. “Necesidad de que la educación sea libertaría,” La Revista Blanca, 53 (1900): 153-6 e 54 (1900): 187-189.

Romeo, Constancio.”La Escuela: su pasado, su presente y su porvenir.” La Revista Blanca (Segunda época) 45 (1925) 25-31 e ss.

Romero Masiá, Ana. “Os inicios do laicismo escolar en Ferrol e A Coruña (1887-1906).” Ferrol Análisis, 17 (2002): 8-17.

Romero Masiá, Ana. “Ferrol e A Coruña, pioneiras do laicismo escolar galego. En Sociabilidade e librepensamento, editado por Alfredo Erias, 85-90. A Coruña: Fundación I.E.P.S, 2005.

Valín Fernández, Alberto. Laicismo, educación y represión en la España del siglo XX. Sada: Ediciós do Castro, 1993.