Contido principal do artigo

Cristian Maneiro Alonso
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-2399-0006
Vol. 26 (2022), Libros, páxinas 325-329
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2022.26.0.9265
Enviado: Aug 24, 2022 Publicado: Aug 24, 2022
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Este texto achega de maneira precisa unha visión dos modelos de formación do profesorado de primaria e segunda insinanza, na xénese e evolución do sistema educativo español contemporáneo.

Detalles do artigo