Contido principal do artigo

Carlos Méixome Quinteiro
Instituto de Estudos Miñoráns
España
https://orcid.org/0000-0003-1162-1833
Vol. 26 (2022), Miscelánea, Páxinas 161-187
DOI: https://doi.org/10.17979/srgphe.2022.26.0.9244
Recibido: ago. 8, 2022 Publicado: ago. 8, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

Eladio Ferreiro Otero, o mestre de Borreiros (Gondomar), exerceu nesta parroquia miñorá ata a súa xubilación en 1946. Mais a súa figura está unida a unha das “escolas americanas” de máis longa proxección na historia da educación de Galicia, da que foi director dende a andaina inicial, maio de 1909, ata o seu cesamento en setembro de 1923. Estamos a falar das escolas que puxo en marcha a “Unión Hispano-Americana Pro Valle Miñor (UHAVM)”, institución fundada en 1905. Ferreiro foi o encargado de facer realidade a iniciativa impulsada dende as beiras do río da Prata pola emigración miñorá. O seu labor educativo quedou unido á personalidade do pedagogo ourensán que exerceu unha ampla influencia
política e social no Val Miñor.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

Fontes documentais e bibliografía

Arquivo Municipal de Gondomar. Libros de actas

Arquivo persoal do autor

Arquivo sonoro e de imaxe do Instituto de Estudos Miñoráns

Faro de Vigo. Hemeroteca

Galiciana. Hemeroteca

Bibliografía

Ben-Ami, Sholomo. El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Política y sociedad. Madríd: Síntesis, 1983.

Costa Rico, Antón. Escolas e Mestres. A educación en Galicia da Restauración á II República. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Xunta de Galicia, 1989.

Costa Rico, Antón. “Ignacio Ares de Parga e as escolas dos americanos en Galicia.” Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais 15 (2000): 145-56.

Garrido Rodríguez, Jaime e Iglesias Veiga, José Ramón. Vigo: arquitectura urbana. Santiago: Fundación Caixa Galicia, 2000.

González Calleja, Eduardo. La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930. Madrid: Alianza, 2005.

González Pérez, Juan Antonio Nigrán. Memoria dunha guerra 1936-1939. Vigo: Cumio, 1998.

Lamela, Luís. “José Carrera, el filántropo olvidado”, La Voz de Galicia, 22/2/2020.

Losada Carrera, Manuel. Vigo y su progreso (Un puñado de verdades). Alacante: Imprenta Lucentum, 1927.

Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel. “La modernización educativa en España en un escenario de cambio social y de apertura democrática: Conversaciones con Pedro Caselles Beltrán, Director General de Educación Básica (1976-1982).” Historia y Memoria de la Educación 14 (2021): 695-745.

Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel. “Ignacio Ares de Parga e a educación democrática. Un mensaxeiro de tempos novos entre Arxentina e Galicia.” Revista de Estudos Miñoranos 3 (2003): 97-114.

Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel. “A ‘Escuela Americana’ do Val Miñor: modernización e reforma pedagóxica na Galicia do primeiro tercio do s. XX.” Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación 8 (2004): 21-41.

Malheiro Gutierrez, Xosé Manuel. As escolas de emigrantes e o Pensamento Pedagóxico: Ignacio Ares de Parga e Antón Alonso Ríos. Sada: Castro, 2006.

Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel. “A influencia do contexto arxentino na Unión Hispano Americana Pro Valle Miñor a través do pedagogo Ignacio Ares de Parga”. En Actas do Congreso Emigración e Educación (1900-1936). I Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009), editado por Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez, 297-319. Gondomar: IEM, 2011.

Méixome, Carlos. “Noticia dun mestre: Eladio Ferreiro”. En Actas do Congreso Emigración e Educación (1900-1936). I Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009), editado por Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez, 389-412. Gondomar: IEM, 2011.

Méixome, Carlos. Catas na memoria. Santiago: Laiovento, 2021.

Pascual Abal, Rosa. “Dous benfeitores: Manuel Losada e Manuel Lemos” En Actas do Congreso Emigración e Educación (1900-1936). I Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009), editado por Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez, 321-342. Gondomar: IEM, 2011.

Porto Ucha, Anxo Serafín. Mestres e mestras pontevedresas depuradas polo franquismo. Ponteareas: Alén Miño, 2008.