Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación é unha revista de periodicidade anual editada polas universidades de A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela. Publícase como Sarmiento. Anuario galego de historia da educación ata o seu volume 20 (2016), e adopta o seu nome actual en 2017. Os traballos que recolle céntranse en calquera aspecto da historia da educación en Galicia e Portugal, pero tamén acepta outros de ámbito xeográfico máis amplo  (España, O mundo lusófomo, Europa e outros) con enfoques (históricos, económicos, sociolóxicos etc.) que axuden a coñecer e comprender mellor a educación.

Vol. 23 (2019)

Concellos e educación

A parte monográfica deste número, dedicada ao tema "Municipios e Educación", foi coordinada polo profesor Justino Magalhães do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa.

Publicado: 2020-01-07

Táboa de contidos

Municipios e Educación

 • Justino Magalhães
Publicado Dec 19, 2019
Páxinas 5-10

Estratexias políticas e administrativas na asistencia de menores desvalidos no municipio de Pelotas, Brasil (1889-1930): primeiras aproximacións

 • Jeane dos Santos Caldeira
 • Giana Lange do Amaral
 • Fernando Ripe
Publicado Dec 23, 2019
Páxinas 95-111

Hixienismo e municipalismo en Porto (1900-1926)

 • Luís Alberto Marques Alves
 • Francisco Digo Mota Soares Pereira
Publicado Dec 23, 2019
Páxinas 113-132

O papel dos municipios na expansión da rede de edificios escolares públicos en España 1920-1937

 • María del Pilar García Salmerón
Publicado Dec 23, 2019
Páxinas 133-160

A educación, compromiso e responsabilidade dos concellos democráticos en Galicia (1978-2018)

 • Héctor Pose Porto
 • José Antonio Caride Gómez
Publicado Dec 25, 2019
Páxinas 161-182

Patrimonio educativo construído en Gaia

Un primeiro ensaio de sistematización

 • José Antonio Afonso
 • Eva Baptista
 • Ana Vaz
Publicado Dec 25, 2019
Páxinas 183-210

Modernidade educativa, cosmopolitismo e portugalidade nos 105 anos da Escola alemana de Porto

 • Francisco Miguel Araújo
Publicado Dec 25, 2019
Páxinas 213-232

A represión dos mestres republicanos de Muros

 • Narciso de Gabriel
Publicado Dec 25, 2019
Páxinas 257-289

José Ramón Fernández Ojea e a aplicación da música popular nas escolas

 • José Fernández Fernández
Publicado Dec 27, 2019
Páxinas 293-314
Ver todos os números