Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación é unha revista de periodicidade anual editada polas universidades de A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela. Publícase como Sarmiento. Anuario galego de historia da educación ata o seu volume 20 (2016), e adopta o seu nome actual en 2017. Os traballos que recolle céntranse en calquera aspecto da historia da educación en Galicia e Portugal, pero tamén acepta outros de ámbito xeográfico máis amplo  (España, O mundo lusófomo, Europa e outros) con enfoques (históricos, económicos, sociolóxicos etc.) que axuden a coñecer e comprender mellor a educación.

Vol. 14 (2010)

Publicados: 2024-01-17

Táboa de contidos

A História da Educação em Portugal, 2009-2010

  • Maria João Mogarro
Publicado Oct 9, 2010
Páxinas 165-167

Elisa y Marcela. Más allá de los hombres.

  • Víctor Juan Borroy
Publicado Sep 18, 2010
Páxinas 189-190
Ver todos os números