Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación é unha revista de periodicidade anual editada polas universidades de A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela. Publícase como Sarmiento. Anuario galego de historia da educación ata o seu volume 20 (2016), e adopta o seu nome actual en 2017. Os traballos que recolle céntranse en calquera aspecto da historia da educación en Galicia e Portugal, pero tamén acepta outros de ámbito xeográfico máis amplo  (España, O mundo lusófomo, Europa e outros) con enfoques (históricos, económicos, sociolóxicos etc.) que axuden a coñecer e comprender mellor a educación.

Vol. 14 (2010)

Publicada: 2024-01-17

Táboa de contidos

Herminio Barreiro: “A Educación é o camiño da liberdade"

 • Antón Costa Rico
Publicado: nov. 15, 2010
páxinas 6-10

Castelao, educador da nación

 • Narciso de Gabriel
Publicado: out. 10, 2010
páxinas 13-25

O Seminario de Estudos Galegos: laboratorio dun plan pedagóxico para Galiza

 • Antón Costa Rico
Publicado: out. 10, 2010
páxinas 27-49

O problema da galeguización do ensino superior na Galicia da preguerra

 • Xosé Fernández Fernández
Publicado: set. 10, 2010
páxinas 51-65

Novas: De Galicia e máis alá. Noticias de Galicia

 • Antón Costa Rico
Publicado: set. 20, 2010
páxinas 159-160

Rogério Fernandes: cidadão e historiador da educação (1933-2010)

 • Margarida Louro Felgueira
Publicado: out. 15, 2018
páxinas 160-164

A História da Educação em Portugal, 2009-2010

 • Maria João Mogarro
Publicado: out. 9, 2010
páxinas 165-167

O espazo histórico-educativo lusobrasileiro (Subsección para Brasil)

 • Diana Gonçalves Vidal
Publicado: out. 15, 2010
páxinas 168-173

Costa Rico, A. (2010): D’abord les enfants. Freinet y la educación en España (1926-1975).

 • Anxo Serafín Porto Ucha
Publicado: out. 8, 2018
páxinas 175-176

Caride Gómez, J. A., Trillo Alonso, F. (Dirs.) (2010), Diccionario Galego de Pedagoxía

 • Antón Costa Rico
Publicado: out. 24, 2010
páxinas 177-177

Ruiz Berrio, J. [Ed.]: El patrimonio histórico-educativo. Su conservación y estudio

 • Eugenio Otero Urtaza
Publicado: set. 18, 2010
páxinas 179-182

Elisa y Marcela. Más allá de los hombres.

 • Víctor Juan Borroy
Publicado: set. 18, 2010
páxinas 189-190
Ver todos os números