Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación é unha revista de periodicidade anual editada polas universidades de A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela. Publícase como Sarmiento. Anuario galego de historia da educación ata o seu volume 20 (2016), e adopta o seu nome actual en 2017. Os traballos que recolle céntranse en calquera aspecto da historia da educación en Galicia e Portugal, pero tamén acepta outros de ámbito xeográfico máis amplo  (España, O mundo lusófomo, Europa e outros) con enfoques (históricos, económicos, sociolóxicos etc.) que axuden a coñecer e comprender mellor a educación.

Vol. 25 (2021)

Pegadas e influencias da Ligue Internationale pour L'Éducation Nouvelle no espazo ibérico e brasileiro (1921-2021)

Neste número que celebra os 25 anos de Sarmiento presentamos un achegamento aos aspectos históricos e conceptuais máis relevantes do movemento internacional da Educación Nova; tamén se analizan as súas influencias e o desenvolvemento da investigación educativa, especialmente aquela que ten relación con España, Portugal e Brasil.  A parte monográfica do número ten sido coordinada polos profesores Antón Costa Rico (Universidade de Santiago de Compostela) e Luis A. Marques Alves (Universidade do Porto)

Publicados: 2021-07-19

Táboa de contidos

25 anos de Sarmiento

  • Narciso de Gabriel
Publicado Jul 8, 2021
Páxinas 5-6

Asistencia e educación de desvalidas no século XIX: O Asilo de São João de Lisboa

  • Nuno Martíns Ferreira
Publicado Jul 12, 2021
Páxinas 231-253

Augusto Reis Machado: un profesor crítico co ensino da historia en Portugal

  • Kadine Teixeira Lucas
  • Daniel Ferraz Chiozzini
Publicado Jul 12, 2021
Páxinas 255-273

Un modelo de movemento asociativo do maxisterio durante a segunda república: A Casa del Maestro de Pontevedra (1934-1936)

  • Ángel Serafín Porto Ucha
  • Raquel Vázquez Ramil
Publicado Jul 12, 2021
Páxinas 275-307

Tres cartas de Lorenzo Luzuriaga a Manuel Bartolomé Cossío

  • Eugenio Otero Urtaza
Publicado Jul 12, 2021
Páxinas 325-334
Ver todos os números