Main Article Content

Lucía Casal de la Fuente
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
http://orcid.org/0000-0003-4087-3853
Biography
Vol. Extr., núm. 06 (2017) - XIV CIG-PP, XIV Congreso Psicopedagogía. Área 6: FORMACIÓN DE PROFESORES Y AGENTES EDUCATIVOS, pages 169-174
DOI: https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.06.2422
Submitted: Jul 14, 2017 Accepted: Dec 13, 2017 Published: Dec 17, 2017
How to Cite

Abstract

Preséntase neste artigo un exemplo de boas prácticas -seleccionado por unha experta- para unha Educación Infantil integral en inglés que nos trasladou ata unha escola infantil checa. A recollida e análise dos datos indícanos que detrás do éxito desta escola está a formación (con persoal altamente cualificado obrigado á formación continua), as programacións meditadas, e a consideración das familias e comunidade. O traballo coordinado do profesorado e a crítica continua axudan a deseñar currículos con base construtivista nas intelixencias múltiples e na educación emocional.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

References

Cano, E. (coord.) (2011). Buenas prácticas en la evaluación de competencias. Barcelona: Laertes

Custer, R.L. (2000). Blurring the boundaries. En E. Martin (Ed.), Technology education for the 21st century (pp. 127-131). Usa: McGraw-Hill.

Gallardo Fernández, I.M., & Fabregat Pitarch, A. (2013). Interacción en el aula y contextos de aprendizaje en Educación Infantil. Actas del V Congreso Mundial de Educación Infantil y Formación de Educadores: Por una escuela infantil de calidad y futuro (pp. X-X) Antequera, Málaga: Grupo de Investigación Educación Infantil y Formación de Educadores. Universidades de Andalucía. https://goo.gl/XojTnr

García-Ruiz, R., & Castro Zubizarreta, A. (2012). La formación permanente del profesorado basada en competencias. Estudio exploratorio de la percepción del profesorado de Educación Infantil y Primaria. Educatio Siglo XXI, 30(1), 297-322. http://hdl.handle.net/10201/27294

Meyer, M.A., & Booker, J.M. (2001). Eliciting and analyzing expert judgment: a practical guide. USA: SIAM.

Lera, M.J. (2007). Calidad de la Educación Infantil: instrumentos de evaluación. Revista de Educación, 343, 301-323. https://goo.gl/8owuoD

Mateřídouška (2017). “Mateřídouška Skolka” –páxina web. http://www.skolka.cz/

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Thousand Oaks, CA: Sage.

Schiller, P. & Phipps, P. (2011). The complete daily curriculum for early childhood. Over 1200 Easy Activities to Support Multiple Intelligences and Learning Styles (revised). Columbia Pike: Gryphon House, Inc.

Trueba Marcano, B.T. (1997). Modelos didácticos y materiales curriculares en educación infantil. Investigación en la Escuela, 33, 35-46. http://www.investigacionenlaescuela.es/articulos/33/R33_4.pdf

Zabalza Beraza, M.Á. (2012). Memoria técnica do proxecto “Diseño curricular y buenas prácticas en Educación Infantil: una visión internacional, multicultural e interdisciplinar”. Sen publicar.