Main Article Content

  • Estefanía Mosquera Castro
  • Mª Montserrat Muriano Rodríguez
  • Iria Sobrino-Freire
  • Roberto Suárez Brandariz
  • Patricia Carballal Miñán
Estefanía Mosquera Castro
http://orcid.org/0000-0003-0833-602X
Mª Montserrat Muriano Rodríguez
http://orcid.org/0000-0003-2583-0724
Iria Sobrino-Freire
http://orcid.org/0000-0002-0032-0245
Roberto Suárez Brandariz
Patricia Carballal Miñán
http://orcid.org/0000-0001-9360-5663
Vol. Extr., núm. 04 (2017) - XIV CIG-PP, XIV Congreso Psicopedagogía. Área 4: EDUCACIÓN, DESARROLLO Y PROCESOS ARTÍSTICOS, pages 124-128
DOI: https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.04.2652
Submitted: Jul 15, 2017 Accepted: Dec 12, 2017 Published: Dec 15, 2017
How to Cite

Abstract

O proxecto consiste na realización por parte do alumnado dunha intervención no espazo público universitario a través dunha serie de accións poético-artísticas que permitan humanizar os lugares de traballo e de paso e, conviden ao goce, á reflexión e á participación. Para iso integramos repertorios de prácticas intermodais e manifestacións da arte pública; concretamente, dous tipos: accións pechadas, que serven como chamada de atención, e accións abertas, que requiren a participación dos viandantes para se completaren. A idea é cuestionarmos o comportamento ensimesmado das persoas que transitan a diario polos mesmos lugares e desafialas a se deteren e reaccionaren.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

References

Baltrusch, B. (2015). Traducir lo poético en el espacio público: algunas cuestiones hermenéuticas relacionadas con el grafiti y la performance como poesía de intervención. En Cid, A & Lourido, I. (eds.), La poesía actual en el espacio público (pp. 23-58). Villeurbanne: Orbis Tertius.

Baltrusch, B. & Lourido, I. (2012). Sketching Non-Lyrical Discourses in Contemporary Poetry. En Baltrusch, B. & Lourido, I. (eds.), Non-Lyric Discourses in Comtemporary Poetry (pp. 11-26). München: Martin Meidenbauer.

Bowman, A. K. & Wool, G. (1999): Cultura escrita y poder en el mundo antiguo. Barcelona: Gedisa.

Casas, A. (2012). Non-Lyric Poetry in the Current System of Genres. En Baltrusch, B. & Lourido, I. (eds.), Non-Lyric Discourses in Comtemporary Poetry (pp. 29-44). München: Martin Meidenbauer.

Cid, A. & Lourido, I. (2015). Paradigmas en movimiento: la poesía actual en el espacio público. En Cid, A & Lourido, I. (eds.), La poesía actual en el espacio público (pp. 9-20). Villeurbanne: Orbis Tertius.

Innerarity, D. (2006). El nuevo espacio público. Pozuelo de Alarcón: Espasa Calpe.

Landry, R. & Bourhis, R. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical study. Journal of Language and Social Psychology 16, 23-49. http://dx.doi. org/10.1177/0261927x970161002.

Lourido, I. (2014). Livros que nom lê ninguém. Poesia, movimentos sociais e antagonismo político na Galiza. Santiago de Compostela: Através.

Rabotnikof, N. (2008). Lo público hoy: lugares, lógicas y expectativas. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 32, http://dx.doi.org/10.17141/iconos.32.2008.288