Contenido principal del artículo

Eduardo Rodríguez-Machado
Universidad de Internacional de la Rioja - Unir
España
Biografía
Emilio J. Veiga-Río
Universidad de Santiago de Compostela
España
Biografía
Mercedes González-Sanmamed
Universidad de A Coruña
Vol. Extr., núm. 13 (2015), XIII Congreso Internacional G-P de Psicopedagogía. Área 13: TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA, Páginas 206-210
DOI: https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.13.599
Recibido: may 20, 2015 Aceptado: ago 21, 2015 Publicado: dic 15, 2015
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Este artigo está enmarcado dentro do itinerario de competencia dixital (nivel avanzado) proposto pola Comisión TIC da rede permanente de formación do profesorado da Consellería de Educación de Galicia. Este curso desenvólvese totalmente en rede sen que exista previsión de ningunha sesión presencial. Sabemos que a tarefa de titoría resulta polo tanto moi importante no bo funcionamento do mesmo. Pretendemos explicar cómo funciona os itinerarios de competencias dixitais dende o perfil do titor do curso. O asesoramento no funcionamento da Plataforma, as axudas na resolución de dificultades, as correccións e as avaliacións serán tarefas primordiais no traballo do titor. O obxectivo principal de todo este proceso de formación é o de mellorar as competencias dixitais do profesorado e facilitar a mellora da calidade do ensino fomentando a aplicación práctica desta formación adquirida.

Descargas

Los datos de descarga no están aún disponibles.

Detalles del artículo

Referencias

Competencias dixitais (Portal Educativo Consellería de Educación. Xunta de Galicia.) Recuperado de http://www.edu.xunta.es/web/node/6961

ORDE de 14 de maio de 2013 de convocatoria,recoñecemento, certificación e rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia (DOG Núm 96 do 22 de maio de 2013)

Platega (Aula Virtual do profesorado de Galicia) Recuperado de https://www.edu.xunta.es/platega2