Vol. 25 Núm. 1 (2018)

Investigación en, sobre, para e coa Educación Ambiental

O movemento educativo que relaciona aspectos socias e ambientais para colaborar na formación dunha cidadanía global, ecolóxicamente responsable e socialmente xusta, ven denominándose como Educación Ambiental.
Os novos escenarios internacionais borran do discurso hexemónico a Educación Ambiental como referencia, e buscan e crean alternativas as veces de dudoso avance. O discurso da sostenibilidade tan débil como maleable non lograr destronar ao xa maduro movemento educativo.
A Educación Ambiental existe porque hai colectivos que resisten. Grupos de mestras e mestres nas escolas, profesorado e alumnado nas universidades, responsables políticos e políticas nas administracións locais e nacionais, organizacións sociais nos municipios, organizacións internacionais nos debates... e moitas persoas no día a día que demostran a necesidade dunha educación comprometida coas persoas e co ambiente, lonxe de modelos desenvolvistas que minan as posibilidades dun desenvolvemento humano xusto e equitativo.
Neste número de ambientalMENTE sustentable ofrecemos reflexións, retos e propostas para impulsar políticas públicas de Educación Ambiental, prácticas comprometidas e transformacións desde o local cunha perspectiva global. O Planeta Terra merece, as persoas tamén.

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2018.25.1

Publicada: 2020-05-10

Táboa de contidos

Percepción dos estudantes do ensino superior (IPLeiria) en contextos de emerxencia

  • Sílvia Monteiro
  • Lizete Heleno
  • Olga Santos
  • Luís Cotrim
  • Augusto Eusébio
Publicado: xan. 1, 2018
páxinas 59-76