Vol. 27 Núm. 2 (2020)

A Educación Ambiental para o sistema educativo

A educación Ambiental sempre estivo máis ou menos ligada aos sitema educativos formais dos distintos países; ás veces, recoñecida nas Leis Educativas, ás veces como práctica crítica e comprometida por parte do profesorado. O ano 2020 ten sido o ano do Covid-19, unha pandemia global que mudou o cotián e golpeou de forma máis violenta as persoas e países con menos recursos; esta pandemia fixo que o alumnado tivera que recluirse nos seus fogares e perder deste xeito o contacto coas súas compañeiras e compañeiros, coa comunidade educativa, mais tamén co seu medio inmediato.
Do colapso á esperanza, das perspectivas simplistas á complexidade, do voluntarismo á regulación social e institucional, dos problemas ás solucións, das aulas ao medio inmediato... A educación ambiental volve ser unha estratexia de formación e acción educativa de cara a sociedades comprometidas, críticas, solidarias e xustas.
Para rematar, recollemos o manifesto presentado no día da Terra, o 22 de abril de 2020, unha chamada de atención planetaria no escenario marcado polo Covid-19.

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.2

Publicada: 2021-05-10

Táboa de contidos

Educación ambiental: sobre o colapso e a esperanza

 • Teresa Franquesa Codinach
 • Francisco Heras Hernández
 • Pablo A. Meira Cartea
Publicado: maio 10, 2021
páxinas 7-17

Proposta de rotas para o uso de parques urbáns como ferramenta pedagóxica de Educación Ambiental

 • Ivânia Miranda Cavalcante
 • Roselaine r Ten Caten Pipe
 • Giseli Dalla Nora
Publicado: maio 10, 2021
páxinas 51-68

Recoñecemento da sinalética de seguridade: a súa influenza na redución de accidentes e minimización do impacto ambiental

 • Silvia Monteiro
 • Lizete Heleno
 • Fernando Sebastião
 • Kirill Ispolnov
 • Olga Santos
Publicado: maio 10, 2021
páxinas 69-81

Un Planeta, unha saúde. Facendo a paz coa Terra

 • Varias Organizacións
Publicado: maio 10, 2021
páxinas 103-109