Contido principal do artigo

Silvia Monteiro
Politécnico de Leiria
Portugal
https://orcid.org/0000-0002-3348-5556
Lizete Heleno
Politécnico de Leiria
Portugal
https://orcid.org/0000-0001-8357-8630
Fernando Sebastião
Politécnico de Leiria
Portugal
https://orcid.org/0000-0002-8792-4649
Kirill Ispolnov
Politécnico de Leiria
Portugal
https://orcid.org/0000-0003-0928-6714
Olga Santos
Politécnico de Leiria
Portugal
https://orcid.org/0000-0001-9119-9278
Vol. 27 Núm. 2 (2020), Recursos e instrumentos sociais, páxinas 69-81
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.2.7633
Enviado: Mar 9, 2021 Publicado: May 10, 2021
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Os grandes desastres ambientais son unha realidade desde hai varios anos, con consecuencias desastrosas para o home e o medio ambiente que o rodea. As causas son variadas e será imposible evitalas na súa totalidade. Mais, existe a posibilidade de minimización e as escolas terán un papel fundamental, no sentido de sensibilizar e formar aos estudantes no recoñecemento e actuación ante algúns perigos e riscos. Os sinais de seguridade son un exemplo, sempre que sepamos como decodificalas para poder actuar en consecuencia. O traballo aquí presentado pretende resaltar a importancia da formación e a información para os xóvenes adultos que están o estarán nocorto prazo nun contexto laboral, é decer, estudantes da educación superior politécnica en Leiria, como un contributo futuro á mitigación de eventos que podan causar pérdidas irremprazables e irreversibles riscos humáns y ambientais.
Para este estudo elaborouse ​​unha folla de traballo con nove rótulos de seguridade presentados ao azar, abarcando as diferentes tipoloxías, na que se solicitou aos estudantes de Cursos Técnicos Superiores Profesionais, impartidos na Politécnica de Leiria, que elaboraran un pé de foto para cada un dos rótulos, antes de e despois da formación impartida. Ao analizar a información recollida, parece que a pesar das diferencias de coñecemento dos estudantes enquisados ao inicio de cada ano escolar, obsérvase que logo da capacitación se observa unha mellora no recoñecemento dos senais de seguridade por parte da grande maioría dos enquisados, coa perspectiva de reducir así os accidentes coa minimización dos impactos ambientais.

Detalles do artigo

Referencias

Ackermann-Liebrich, U., Braun, C. & Rapp, R. (1992). Epidemiologic analysis of an environmental disaster: the schweizerhalle experience. Environ. Res., 58: 1-14, 1992.

Baldissonea, G., Combertia, L., Boscaa, S. & , Murèb, S. (1019). The analysis and management of unsafe acts and unsafe conditions. Data collection and analysis. Safety Science 119, 240-251.

Boelhouwer, E., Davis, J., Franco-Watkins, A., Dorris N. & Lungu C. (2013). Comprehension of hazard communication: effects of pictograms on safety data sheets and labels. J Safety Res, 145-155.

Bohm, J., & Harris, D. (2010). Risk perception and risk-taking behavior of construction site dumper drivers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 16(1), 55-67.

Bonito, J. et al (2014). Metas curriculares do ensino básico de ciências naturais, 9.º ano. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência.

Chen, J., Song, X., & Lin, Z. (2016). Revealing the “invisible Gorilla” in construction: Estimating construction safety through mental workload assessment. Automation in Construction, 63, 173-183.

Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho – Regime jurídico relativo às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho.

Duarte, E., Rebelo, F., Teles, J., & Wogalter, M. S. (2014). Safety sign comprehension by students, adult workers and disabled persons with cerebral palsy. Safety Science, 62, 175-186. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2013.10.010

Dzeng, R. J., Lin, C. T., & Fang, Y. C. (2016). Using eye-tracker to compare search patterns between experienced and novice workers for site hazard identification. Safety Science, 82, 56-67.

Fang, D., Zhao, C., & Zhang, M. (2016). A Cognitive Model of Construction Workers’ Unsafe Behaviors. Journal of Construction Engineering and Management, 142(9), 04016039.

Fiolhais, C. et al (2014). Programa de Física e Química A - 10.º e 11.º anos, Curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência.

Freitas, C., Porte, M. & Gomez, C. (1995). Acidentes químicos ampliados: um desafio para a saúde pública. Rev. Saúde Pública, 29(6), 503-514.

Haslam, R. A., Hide, S. A., Gibb, A. G. F., Gyi, D. E., Pavitt, T., Atkinson, S., & Duff, A. R. (2005). Contributing factors in construction accidents. Applied Ergonomics, 36(4 SPEC. ISS.), 401-415.

Khan, F. I. e Abbasi, S.A. (1999). Major accidents in process industries and an analysis of causes and consequences, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 12, 361-378.

Lapa, R. (2019). 10 dos maiores desastres ambientais do mundo. http://segurancatemfuturo.com.br/index.php/2016/10/07/10-dos-maiores-desastres-ambientais-do-mundo/ (consultado em dezembro de 2019)

Lesch, M. F., Horrey, W. J., Wogalter, M. S., & Powell, W. R. (2011). Age-related differences in warning symbol comprehension and training effectiveness: Effects of familiarity, complexity, and comprehensibility. Ergonomics, 54(10), 879-890.

Marôco, J. (2014). Análise Estatística com o SPSS Statistics, 6.ª ed., ReportNumber. Pêro Pinheiro – Sintra.

OECD (2003), OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response, Second Edition, OECD Environment, Health and Safety Publications, Series on Chemical Accidents. No. 10.

OTA (1985). Preventing illness and Injury in the Workplace (Washington, DC: U.S. Congress, Office of Technology Assessment, OTA-H-256, pp 67, April 1985.

Parlamento Europeu (2000). Resolução do Parlamento Europeu sobre o desastre ecológico causado por um derrame de cianeto de uma mina de ouro romena nos rios Lepos, Samos, Tisza e Danúbio, Jornal Oficial das Comunidades Europeias, C 339 de 29/11/2020, acedido em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000IP0164&from=EN

Pereira, A. & Quelhas, O. (2010). Os acidentes industriais e suas consequências. 4th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management XIV Congreso de Ingeniería de Organización Donostia- San Sebastián.

Portaria n.º 1456-A/95 de 11 de Dezembro - Normas técnicas de execução do Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho, relativo às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho.

Pott, C. & Estrela, C. (2017). Histórico ambiental: desastres ambientais e o despertar de um novo pensamento. Estudos Avançados, 31 (89).

Rahman, F. (2019). Save the world versus man-made disaster: A cultural perspective. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 235 012071

Shakoor, A., Shahzad, S. M., Farooq, T.H., Ashraf, F. (2020), Future of ammonium nitrate after Beirut (Lebanon) explosion, Environmental Pollution, 267, 1-3.

Sherratt, F, Smith, S & Oswald, D (2015), Unsafe acts and unsafe conditions: Development of a prelude model. in Proc. CIB W099 Benefitting Workers and Society through Inherently Safe(r) Construction. CIB W099 Benefitting Workers and Society through Inherently Safe(r) Construction, Belfast, United Kingdom, 9/09/15.

Silva, S. C. A. (2008). Culturas de Segurança e Prevenção de Acidentes numa Abordagem Psicossocial: valores organizacionais declarados e em uso. Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Su, T. & Hsu, I. (2008). Perception towards chemical labeling for college students in Taiwan using Globally Harmonized System. Safety Science 46, 1385-1392.

Talab, A. D., Meshkani, M., Mofidi, A., & Mollakazemiha, M. (2013). Evaluation of the Perception of Workplace Safety Signs and Effective Factors. International Journal of Occupational Hygiene, 5(3), 117-122.

United Nations (2015). Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6th Edition, ISBN 978-92-1-057320-7, New York and Geneva.

Yazdani, M., Kazemi, R., & Talab, A. D. (2017). Evaluation of Perception of Hospital Signs and its Relationship with Demographic Factors. 6(2), 66-71.