Castanhas e cascavelhos – ou como un rexionalismo do Miño evidencia a relación entre as vivencias e a lingua

  • José Teixeira
Palabras chave léxico, significado e concetualização, regionalismos, cascavelho

Resumo

A partir da palabra “cascavelho” utilizada por un entrevistado do Perfil Sociolingüístico da Fala Bracarense1 (e dado o facto de que ningún dicionario da Lingua Portuguesa a rexistra), efectuouse un conxunto de máis de 500 inquéritos feitos no Norte de Portugal para tentar percibir:

1. A actual existencia ou non da palabra no léxico rexional da zona xeográfica que inclúe a fala bracarense;

2. A dimensión sociocognitiva que a palabra evidencia;

3. A relación entre o coñecemento da palabra e as dimensións rexionais e etarias;

4. O léxico como un sistema aberto, composto por unidades que foron estruturantes, mais que poden desaparecer sen (case) deixaren vestixios.

Citas

Cortés Y Vásquez, Luis L. (1954). El dialecto galaico-portugués hablado en Lubián (Zamora). Toponimia, textos y vocabulario. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Fauconnier, Gilles, & Turner, Mark (1996). “Blending as a central process of grammar”. En Goldberg, Adele (ed.), Conceptual Structure, Discourse and Language, 113-130. Stanford: CSLI Publications.

Fauconnier, Gilles, & Turner, Mark (1998). “Conceptual Integration Networks”, Cognitive Science, 22(2), 133-187. DOI: http://dx.doi.org/10.1207/s15516709cog2202_1.

Fauconnier, Gilles, & Turner, Mark (2002). The way we think – conceptual blending and the mind´s hidden complexities. New York: Basic Books. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/378014.

Lakoff, George, & Johnson, Mark (1980). Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226470993.001.0001.

Neves, António Amaro (1994). “Vir à luz—práticas e crenças associadas ao nascimento”, Revista de Guimarães, 104, 51-81.

Publicado
2016-11-08
Como citar
Teixeira, J. (2016). Castanhas e cascavelhos – ou como un rexionalismo do Miño evidencia a relación entre as vivencias e a lingua. Revista Galega De Filoloxía, 17, 165-183. https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1874
Sección
Artigos