A Revista Galega de Filoloxía conságrase á publicación de traballos de investigación que desenvolveren algún aspecto lingüístico ou literario do ámbito galego-portugués, como tamén á promoción e ao coñecemento da lingua no seo da sociedade. Do mesmo xeito, serán obxecto de consideración para seren publicadas as recensións de obras que trataren algún tema relacionado coa lingüística e a literatura, quer xerais, quer elaborados no mundo lusófono.

Indexada en: CARHUS Plus +2018 | CIRC | DICE | DOAJ | ERIHPlus | ISOCLatindex | Linguistic Bibliography | MIAR | Scopus

Petición de contributos_RGF 25 (2024)

2024-02-16

Revista Galega de Filoloxía informa de que xa está aberto o período de remisión de traballos para o próximo número 25, correspondente ao ano 2024.

A RGF admite traballos (artigos, notas e recensións) centrados en calquera asunto relativo aos estudos lingüísticos, literarios e culturais, especialmente no ámbito galego-portugués.

As linguas de publicación son o galego, o portugués e o inglés. O Consello de Redacción estudará a publicación de propostas noutras linguas.

A data límite para o envío de orixinais é o día 1 de xuño de 2024.

Vol. 24 (2023)

Publicada: 2023-12-28

Táboa de contidos

Ver todos os números