Información para autoras/es

Ten interese en facer un envío a esta revista? Recomendámoslle que revise a sección Acerca da revista para consultar a política da mesma, así como as Normas de autores/as. Os/as autores/as necesitan registrarse na revista para poder facer envíos, ou se xa están rexistrados poden simplemente identificarse e empezar o proceso de 5 pasos.