DIRECCIÓN
Teresa López, Universidade da Coruña (España)
Xosé Manuel Sánchez Rei, Universidade da Coruña (España)

Secretaría
Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Universidade da Coruña (España)

CONSELLO DE REDACCIÓN
Pere Comellas Casanova, Universitat de Barcelona (España)
Leticia Eirín García, Universidade da Coruña (España)
Manuel Fernández Ferreiro, Universidade da Coruña (España)
Iolanda Galanes, Universidade de Vigo (España)
Xoán Carlos Lagares, Universidade Federal Fluminense de Niterói (Brasil)
Xoán Luís López Viñas, Universidade da Coruña (España)
Sandra Pérez López, Universidade de Brasília (Brasil)
Maria Olinda Rodrigues Santana, Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (Portugal)
Xavier Varela Barreiro, Universidade de Santiago de Compostela (España)

COMITÉ CIENTÍFICO
Evanildo Bechara, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)
Manuel Ferreiro, Universidade da Coruña (España)
José Luiz Fiorin, Universidade de São Paulo (Brasil)
Xosé Ramón Freixeiro Mato, Universidade da Coruña (España)
María Pilar García Negro, Universidade da Coruña (España)
Xavier Gómez Guinovart, Universidade de Vigo (España)
Pär Larson, CNR - Opera del Vocabolario Italiano, Florencia (Italia)
Ana Maria Martins, Universidade de Lisboa (Portugal)
Maria Aldina Marques, Universidade do Minho (Portugal)
Juan Carlos Moreno Cabrera, Universidad Autónoma de Madrid (España)
Rafael Lluís Ninyoles (1943-2019), Conselleria de Educació i Ciencia, Generalitat Valenciana (España)
José Luis Pensado (1924-2000), Universidade de Salamanca (España)
Andrés Pociña, Universidade de Granada (España)
Álvaro Porto Dapena (1940-2018), Universidade da Coruña (España)
José Luís Rodríguez, Universidade de Santiago de Compostela (España)
Sebastià Serrano, Universitat de Barcelona (España)
Ataliba T. de Castilho, Universidade de São Paulo (Brasil)
Telmo Verdelho, Universidade de Aveiro (Portugal)
Mário Vilela, Universidade do Porto (Portugal)
Roger Wright, University of Liverpool (Reino Unido)