DIRECCIÓN
Teresa López Fernández
Xosé Manuel Sánchez Rei

Secretaría
Carlos Caetano Vizcaíno Fernández 

CONSELLO DE REDACCIÓN
Pere Comellas Casanova, Universitat de Barcelona
Leticia Eirín García, Universidade da Coruña
Manuel Fernández Ferreiro, Universidade da Coruña
Iolanda Galanes, Universidade de Vigo
Xoán Carlos Lagares, Universidade Federal Fluminense de Niterói
Xoán Luís López Viñas, Universidade da Coruña
Sandra Pérez López, Universidade de Brasília
Maria Olinda Rodrigues Santana, Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro
Xavier Varela Barreiro, Universidade de Santiago de Compostela

COMITÉ CIENTÍFICO
Evanildo Bechara, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Manuel Ferreiro, Universidade da Coruña
José Luiz Fiorin, Universidade de São Paulo
Xosé Ramón Freixeiro Mato, Universidade da Coruña
María Pilar García Negro, Universidade da Coruña
Xavier Gómez Guinovart, Universidade de Vigo
Pär Larson, CNR - Opera del Vocabolario Italiano, Florencia
Ana Maria Martins, Universidade de Lisboa
Maria Aldina Marques, Universidade do Minho
Juan Carlos Moreno Cabrera, Universidad Autónoma de Madrid
Rafael Lluís Ninyoles (1943-2019), Conselleria de Educació i Ciencia, Generalitat Valenciana
José Luis Pensado (1924-2000), Universidade de Salamanca
Andrés Pociña, Universidade de Granada
Álvaro Porto Dapena (1940-2018), Universidade da Coruña
José Luís Rodríguez, Universidade de Santiago de Compostela
Sebastià Serrano, Universitat de Barcelona
Ataliba T. de Castilho, Universidade de São Paulo
Telmo Verdelho, Universidade de Aveiro
Mário Vilela, Universidade do Porto
Roger Wright, University of Liverpool