Contido principal do artigo

Áurea Adâo
UIDEF, Instituto de Educación da Universidade de Lisboa
Portugal
Vol. 23 (2019), Monografía. Municipios e educación, páxinas 31-49
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5877
Recibido: Dec 23, 2019 Publicado: Dec 23, 2019
Copyright Como citar

Resumo

A Normativa de 20 de decembro de 1850 reforzou o papel da administración local, determinando que na creación de novas escolas terían preferencia os municipios e as clientelas que dispuxesen de casa propia e mobiliario adecuado. Tal decisión foi completada anos máis tarde (1866) coa promulgación dun conxunto de normas sobre os espazos escolares e os seus equipamentos. O Municipio de Lisboa non gozou de privilexios especiais relativamente na instrución pública, debendo rexerse polas normas xerais promulgadas para todo o país. E, tal como as outras municipalidades, tamén a de Lisboa non dispuña de medios financeiros suficientes, aínda que no seu territorio funcionasen a maior parte dos servizos administrativos centrais e as institucións políticas. Neste artigo analízase a situación do ensino primario en dous territorios distintos: o Municipio de Lisboa, capital do Reino, eminentemente de características urbanas e o Municipio de Proença-a-Nova, con predominancia de actividades rurais e poucos medios de comunicación, situado no interior do país. Para o estudo foron utilizados, como fontes primarias, os cuestionarios cumprimentados durante unha Inspección Extraordinaria ás Escolas Primarias, realizada en 1875. Foron tamén utilizados outros documentos oficiais e estudos da época.

Detalles do artigo

Citas

Alves Catharino, Pe Manuel. Concelho de Proença-a-Nova. Virtudes dos seus maiores e plêiade que vela o seu nobre passado (Lisboa: s.n., 1933, reed. 2006).

Consulta de 14 de outubro de 1859. O Instituto. Jornal Scientifico e Litterario VIII (15): 227.

Corrêa de Lacerda, D. José M. A. A. “Relatorio do comissario dos Estudos no districto administrativo de Lisboa, no ano escolar de 1857-1858”, O Instituto. Jornal Scientifico e Litterario IX, 14 (1858).

Corrêa de Lacerda, D. José M. A. A. (1856). “Relatorio da comissão dos estudos do districto de Lisboa de 24 de dezembro de 1855”, O Instituto. Jornal Scientifico e Litterario V, 9 (1855).

Corrêa de Lacerda, D.José M. A. A. “Relatorio sobre o estado presente da instrucção primaria e secundaria, publica e particular, do Districto administrativo de Lisboa em março de 1855”, O Instituto. Jornal Scientifico e Litterario IV, 12 e 15, (1855).

Cunha Sotto-Maior. “Sessão de 20 de junho de 1850”, Diário da Câmara dos Senhores Deputados (1850): 314.

da Costa, Claudio Adriano. “Instrucção publica”, Revista Universal Lisbonense II, 6 (1842): 64.

da Silva Canuto, Maria José. Terceira conferência no Lyceu Nacional: instrucção e educação. 4 de julho de 1869, (Lisboa: s.n., 1869).

de Barros e Cunha, Gualberto. “Sessão de 26 de janeiro de 1876”, Diario da Camara dos Senhores Deputado (1876): 174.

de Sousa Pires de Lima, Augusto. “Sessão da Câmara dos Deputados de 26 de março de 1877”, Diário da Câmara dos Senhores Deputados (1877): 793.

Mascarenhas, Aragão. “Sessão da Câmara dos Deputados de 2 de maio de 1862”, Diário da Câmara dos Senhores Deputados (1862): 1177.

Róxa, Pedro. Estatistica da instrucção primaria em Portugal organizada sobre a inspecção extraordinária de 1863 a 1864. Tabelas districtaes (Lisboa: Imprensa Nacional, 1867).

Sousa Bastos, António. Lisboa velha. Sessenta anos de recordações (1850 a 1910). (Lisboa: Oficinas Gráficas da Câmara Municipal de Lisboa, 1947), 9.

Fontes documentais

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, livros 1070, 1074, 1075.

Diário da Câmara dos Senhores Deputados, «Dados apresentados na sessão de 15 de janeiro de 1875», (1875).

Diário da Câmara dos Senhores Deputados, «Sessão de 10 de março de 1874», (1874).

Relatório do Conselho Superior de Instrução Pública, referente ao ano letivo de 1856-1857». Joaquim Ferreira Gomes, Relatórios do Conselho Superior de Instrução Pública (1844-1859) (Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Psicopedagogia da Universidade de Coimbra,1985), 246.

“Relação dos livros, mapas e outros objectos adoptados nas escolas municipaes de Pariz, trazidos pelo exmo. Presidente da câmara de Lisboa para as escolas municipaes desta cidade”, Archivo Municipal de Lisboa (1875):