Contido principal do artigo

Paula Teixeira Moláns
Universidade de Glasgow
Reino Unido
https://orcid.org/0000-0003-4913-0319
Vol. 22 (2021), Artigos, Páxinas 89-106
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8827
Publicado: dec. 9, 2021
##submission.howToCite##

Resumo

O vocabulario das cores básicas en galego é un campo semántico que está por descubrir. Este artigo revisa dúas primeiras achegas nesta dirección: Villanueva Gesteira (2009) e Teixeira Moláns (2014), que exploraron o emprego deste vocabulario en diferentes xeracións de galegofalantes. Ambos os traballos concordan en observar marcadas diferenzas lexicais nos distintos grupos de idade. Con todo, estas investigacións documentan solucións léxicas dispares e só os datos de Teixeira Moláns apuntan cara á existencia de distribucións categoriais distintas. Á vista de estes traballos seren insuficientes e non concluíntes, na sección final exponse unha serie de preguntas que unha pesquisa de máis envergadura debería responder. Finalmente, anúncianse as metodoloxías e algúns achados iniciais que esta tal investigación, xa en curso, vén de documentar.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Berlin, Brent, & Kay, Paul (1969). Basic color terms: their universality and evolution. Berkeley / Los Angeles: University of California Press.

Biggam, Carole (2012). The semantics of colour. A historical approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Davies, Ian, Chaplin, Catriona, McGurk, Harry, & Corbet, Greville (1992). “Color terms in Setswana: a linguistic and perceptual approach”. Linguistics, 30, 1006-1103.

Davies, Ian & Corbett, Greville (1994). “The basic color terms of Russian”. Linguistics, 32, 65-89.

González, Manuel (dir.) (2008). Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. II. Usos lingüisticos en Galicia. A Coruña: Real Academia Galega.

Kay, Paul, Berlin, Brent, Maffi, Luisa, Merrifield, William R. & Cook, Richard (2009). The World Color Survey. Standford: CSLI Publications.

Lakoff, Robin Tolmach (1975). Language and woman’s place. New York; London: Harper and Row.

Lillo, Julio, González-Perilli, Fernando, Prado-León, Lilia., Melnikova Anna, Álvaro Leticia, Collado, José A. & Moreira, Humberto (2018). “Basic Color Terms (BCTs) and categories (BCCs) in Three Dialects of the Spanish Language: Interaction Between Cultural and Universal Factors”, Frontiers in Psychology, 9 Artigo 761 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00761.

Mylonas, Dimitris, Paramei, Galina V., & MacDonald, Lindsay (2014). “Gender differences in colour naming”. En Anderson, Wendy, Biggam, Carole P, Hough, Carole, & Kay, Christian (eds), Colour Studies. A broad spectrum, 225-239. Amsterdam: John Benjamins.

Regier, Terry & Kay, Paul (2009). ‘Language, thought and color: Whorf was half right’. Trends in Cognitive Sciences, 13 (10), 439-446.

Roberson, Debi (2005). “Color categories are culturally diverse in cognition as well as in language”. Cross-Cultural Research, 39 (1), 56-71

Roberson, Debi, Davidoff, Jules, Davies, Ian & Shapiro, Laura. (2005). “Color categories: Evidence for the cultural relativity hypothesis”, Cognitive Psychology, 50(4), 378-411.

Saunders, Barbara & Van Brakel, Jan (1997). “Are there non-trivial constraints on colour categorization?”, Behavioural and Brain Sciences, 20, 167-179.

Teixeira Moláns, Paula (2014). “A gama cromática en galego: análise semántica e sociolóxica’. Traballo Final de Mestrado. A Coruña: Universidade da Coruña. Dispoñíbel en https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15719.

Teixeira Moláns, Paula (2019). “As cores en galego: as laranxas e as violetas pertencen só ao mundo vexetal”. En Marques, Maria Aldina & Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa, 293-230. Santiago de Compostela: Laiovento

Uusküla, Mari (2011). “Terms for red in Central Europe. An arealphenomenon in Hungarian and Czech”. En Biggam, Carole (ed.), New directions in colour studies, 147-156. Amsterdam: John Benjamins.

Uusküla, Mari & Bimler, David (2016). “How universal are focal colors after all? A new methodolody to identifying focal color terms”. En Paulsen, Gedan, Uusküla, Mari & Brindle, Johnathan (eds.), Color Language and Color Categorization, 2-39. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Villanueva Gesteira, María Dolores (2009). “O campo semántico das cores visto por tres xeracións”, Estudos de Lingüística Galega, 1, 169-188.

Wierzbicka, Anna (2006). ‘Semantics of colour: a new paradigm’. En Pitchford, Nicola & Biggam, Carole (eds.), Progress in Colour Studies. Vol. 1 Language and Culture, 1-24. Amsterdam: John Benjamins

Wierzbicka, A. (2008). “Why there are no ‘colour universals’ in language and thought”, Royal Anthropological Institute, 14(2), 407-425.

Winawer, Jonathan, Witthoft, Nathan, Frank, Michael C., Wu, Lisa, Wade, Alex R., & Boroditsky, Lera (2007). “Russian blues reveal effects of language on color discrimination”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(19), 7780-7785. Dispoñíbel en https://doi.org/10.1073/pnas.0701644104