Contido principal do artigo

Paula Teixeira Moláns
Universidade de Glasgow
Reino Unido
https://orcid.org/0000-0003-4913-0319
Vol. 22 (2021), Artigos, páxinas 89-106
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8827
Enviado: Dec 9, 2021 Publicado: Dec 9, 2021
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

O vocabulario das cores básicas en galego é un campo semántico que está por descubrir. Este artigo revisa dúas primeiras achegas nesta dirección: Villanueva Gesteira (2009) e Teixeira Moláns (2014), que exploraron o emprego deste vocabulario en diferentes xeracións de galegofalantes. Ambos os traballos concordan en observar marcadas diferenzas lexicais nos distintos grupos de idade. Con todo, estas investigacións documentan solucións léxicas dispares e só os datos de Teixeira Moláns apuntan cara á existencia de distribucións categoriais distintas. Á vista de estes traballos seren insuficientes e non concluíntes, na sección final exponse unha serie de preguntas que unha pesquisa de máis envergadura debería responder. Finalmente, anúncianse as metodoloxías e algúns achados iniciais que esta tal investigación, xa en curso, vén de documentar.

Detalles do artigo

Referencias

Berlin, Brent, & Kay, Paul (1969). Basic color terms: their universality and evolution. Berkeley / Los Angeles: University of California Press.

Biggam, Carole (2012). The semantics of colour. A historical approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Davies, Ian, Chaplin, Catriona, McGurk, Harry, & Corbet, Greville (1992). “Color terms in Setswana: a linguistic and perceptual approach”. Linguistics, 30, 1006-1103.

Davies, Ian & Corbett, Greville (1994). “The basic color terms of Russian”. Linguistics, 32, 65-89.

González, Manuel (dir.) (2008). Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Vol. II. Usos lingüisticos en Galicia. A Coruña: Real Academia Galega.

Kay, Paul, Berlin, Brent, Maffi, Luisa, Merrifield, William R. & Cook, Richard (2009). The World Color Survey. Standford: CSLI Publications.

Lakoff, Robin Tolmach (1975). Language and woman’s place. New York; London: Harper and Row.

Lillo, Julio, González-Perilli, Fernando, Prado-León, Lilia., Melnikova Anna, Álvaro Leticia, Collado, José A. & Moreira, Humberto (2018). “Basic Color Terms (BCTs) and categories (BCCs) in Three Dialects of the Spanish Language: Interaction Between Cultural and Universal Factors”, Frontiers in Psychology, 9 Artigo 761 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00761.

Mylonas, Dimitris, Paramei, Galina V., & MacDonald, Lindsay (2014). “Gender differences in colour naming”. En Anderson, Wendy, Biggam, Carole P, Hough, Carole, & Kay, Christian (eds), Colour Studies. A broad spectrum, 225-239. Amsterdam: John Benjamins.

Regier, Terry & Kay, Paul (2009). ‘Language, thought and color: Whorf was half right’. Trends in Cognitive Sciences, 13 (10), 439-446.

Roberson, Debi (2005). “Color categories are culturally diverse in cognition as well as in language”. Cross-Cultural Research, 39 (1), 56-71

Roberson, Debi, Davidoff, Jules, Davies, Ian & Shapiro, Laura. (2005). “Color categories: Evidence for the cultural relativity hypothesis”, Cognitive Psychology, 50(4), 378-411.

Saunders, Barbara & Van Brakel, Jan (1997). “Are there non-trivial constraints on colour categorization?”, Behavioural and Brain Sciences, 20, 167-179.

Teixeira Moláns, Paula (2014). “A gama cromática en galego: análise semántica e sociolóxica’. Traballo Final de Mestrado. A Coruña: Universidade da Coruña. Dispoñíbel en https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15719.

Teixeira Moláns, Paula (2019). “As cores en galego: as laranxas e as violetas pertencen só ao mundo vexetal”. En Marques, Maria Aldina & Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa, 293-230. Santiago de Compostela: Laiovento

Uusküla, Mari (2011). “Terms for red in Central Europe. An arealphenomenon in Hungarian and Czech”. En Biggam, Carole (ed.), New directions in colour studies, 147-156. Amsterdam: John Benjamins.

Uusküla, Mari & Bimler, David (2016). “How universal are focal colors after all? A new methodolody to identifying focal color terms”. En Paulsen, Gedan, Uusküla, Mari & Brindle, Johnathan (eds.), Color Language and Color Categorization, 2-39. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Villanueva Gesteira, María Dolores (2009). “O campo semántico das cores visto por tres xeracións”, Estudos de Lingüística Galega, 1, 169-188.

Wierzbicka, Anna (2006). ‘Semantics of colour: a new paradigm’. En Pitchford, Nicola & Biggam, Carole (eds.), Progress in Colour Studies. Vol. 1 Language and Culture, 1-24. Amsterdam: John Benjamins

Wierzbicka, A. (2008). “Why there are no ‘colour universals’ in language and thought”, Royal Anthropological Institute, 14(2), 407-425.

Winawer, Jonathan, Witthoft, Nathan, Frank, Michael C., Wu, Lisa, Wade, Alex R., & Boroditsky, Lera (2007). “Russian blues reveal effects of language on color discrimination”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(19), 7780-7785. Dispoñíbel en https://doi.org/10.1073/pnas.0701644104