Joseph Lancaster. Mejoras en la educación para las clases industriosas de la comunidad

Madrid: Morata; Colección Clásicos de la Educación de la Sociedad Española de Historia de la Educación, 2019. Estudo introdutorio de Miryam Carreño Rivero. 236 pp. ISBN: 978-84-7112-949-9

Palabras chave ensino mutuo, Joseph Lancaster, educción, organización escolar, metodoloxía, século XIX, recensión

Resumo

 Joseph Lancaster foi un dos iniciadores dunha modalidade nova e de máis complexa factura do chamado ensino monitorial ou mutuo escolar. A presente edición en castelán reproduce a edición de 1805, a partir da terceira edición inglesa realizada en 1992.

Publicado
2019-12-27
Como citar
Costa Rico, A. (2019). Joseph Lancaster. Mejoras en la educación para las clases industriosas de la comunidad. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, 23, 331-333. https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5903
Sección
Novas