Contido principal do artigo

Antón Costa Rico
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5260-7435
Vol. 23 (2019), Libros, páxinas 331-333
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5903
Recibido: Dec 27, 2019 Publicado: Dec 27, 2019
Copyright Como citar

Resumo

 Joseph Lancaster foi un dos iniciadores dunha modalidade nova e de máis complexa factura do chamado ensino monitorial ou mutuo escolar. A presente edición en castelán reproduce a edición de 1805, a partir da terceira edición inglesa realizada en 1992.

Detalles do artigo