Contido principal do artigo

  • María Alonso Alonso
María Alonso Alonso
España
https://orcid.org/0000-0001-9284-4224
Vol. 23 (2022), Artigos, Páxinas 5-18
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.8573
Publicado: dec. 27, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

Este artigo analiza The Outcast Child de Jacobo Priegue, unha novela escrita en lingua inglesa por un autor galego emigrante de nova xeración no Reino Unido. Trátase dun caso único de exofonía que se tería que considerar dentro dos estudos galegos onde a transterritorialización das personaxes engade interese a un texto producido en lingua estranxeira por un membro da nova diáspora galega. A pesar de tratarse dunha novela negra con trazos psicolóxicos, o texto pon de manifesto a interesante dicotomía existente entre o país de orixe e o país de acollida tanto da protagonista como do autor á hora de tratar a temática do trauma latente. The Outcast Child, aínda sendo un caso único, servirá para sinalar algunhas consideracións arredor da exofonía, do canon e do xeito no que a nova diáspora galega está a contribuír con textos escritos en lingua estranxeira aos estudos galegos.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Alonso Alonso, María (2021). Alén. Santiago de Compostela: Bolanda.

Álvarez, Rosario (2015). “Lingua galega: entre a identidade e a mundialización”. En Castro, Olga, & Liñeira, María (eds.), Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos, 15-44. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths & Helen Tiffin (1989). The Empire Writes Back: Theory and practice in post-colonial literatures. Londres e Nova York: Routledge.

Avelar, Idelber (2009). “La contrucción del canon y la cuestión del valor literario”, Aisthesis, 46, 213-21.

Bhabha, Homi K. (1995). The Location of Culture. Londres / Nova York: Routledge.

Birch, Dinah (ed.) (2009). The Oxford Companion to English Literature, 7th edition. Oxford / Nova York: Oxford University Press.

Brathwaite, Edward K. (1990). “History, the Caribbean Writer and X/Self”. En Davis, Geoffrey V., & Maes-Jelinek, Hena (eds.), Crisis and Creativity in the New Literatures in English, 23-45. Amsterdam / Nova York: Rodopi.

Carballo Calero, Ricardo (1981) [1962]. Historia da literatura galega contemporánea: 1808 – 1936). Vigo: Galaxia.

De Palma, Renée, & Pérez-Caramés, Antía (eds.) (2018). Galician Migrations: A Case Study of Emerging Super-diversity. Cham: Springer.

Deyanova, Gabriela (2018). “Jacobo Priegue: ‘La clave está en sentarse y teclear, no esperar a que llegue la ins-piración”, El Ibérico. El periódico español del Reino Unido. Dispoñíbel en https://www.eliberico.com/jacobo-prie-gue-la-clave-esta-en-sentarse-y-teclear-no-esperar-a-que-llegue-la-inspiracion/ (Consultado en 17.06.2021).

Edwards, Justin (2008). Postcolonial Literature: A reader’s guide to essential criticism. Basingstoke: Palgrave.

Even-Zohar, Itamar (ed.) (1990). “Polysystem Studies”, Poetics Today, 11/1, 1-262.

Figueiredo, Anna R. (2018). Os bicos feridos. Vigo: Galaxia.

Figueroa, Antón (1991). “La lectura en el otro espacio”. En Lafarga Maduell, Francisco, & Donaire Fernández María Luísa (eds.), Traducción y adaptación cultural: España-Francia, 21-30. Oviedo: Universidad de Oviedo.

Figueroa, Antón (2001). Nación, literatura, identidade: comunicación literaria e campos sociais en Galicia. Vigo: Xerais.

Forcadela, Manuel (2017). “Literatura nacional, literatura mundial. Literatura universal, literatura globalizada”. En Requeixo Cuba, Armando (ed.), Sobre letras e signos: estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela, 367-84. San-tiago de Compostela: Xunta de Galicia.

González Millán, Xoán (1998). “A reconfiguración do espacio literario galego actual: Transformacións e desa-fíos”. En Vieites, Manuel F. (ed.), Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995), 15-32. Vigo: Xerais.

González Millán, Xoán (2001). “Os problemas dunha lectura (poli)sistémica da literatura”. En Lozano-Renieblas, Isabel, & Mercado, Juan Carlos (coords.), Silva. Studia philologica in honorem Isaías Lerner, 301-13. Madrid: Editorial Castalia.

Hall, Stuart (1992). “The West and the Rest: Discourse and Power”. En Gupta, Tania das, James, Carl E., Maaka, Roger C. A., Galabuzi, Grace-Edward, & Andersen Chris (eds.), Race and Racialization: Essential Readings, 56-60. Toronto: Canadian Scholar’s Press.

Liñeira, María (2015). “Something in Between: Galician Literary Studies Beyond the Linguistic Criterion”, Abriu, 4, 77-88.

Lourido, Isaac, &, Martínez Tejero, Cristina (2017). “Modelos de compromisso no campo dos estudos literários galegos”. En López, Teresa, Malingret, Laurence, & Torres Feijó, Elias J. (eds.), Estudos literarios e campo cultural galego, 155-164. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Madsen, Deborah L. (2000). Understanding Contemporary Chicana Literature. Columbia: University of South Carolina Press.

Moreda, Eva (2020). Para toda a vida. Allariz: Aira Editorial.

Polloch, Griselda (2007). “Daydreaming Before History: The Last Works of Signmund Freud and Charlotte Salomon”. En Durrant, Sam, & Lord, Catherine S. (eds.), Essays in Migratory Aesthetics: Cultural Practices between Migration and Art-Making, 205-28. Amsterdam / Nova York: Rodopi.

Pozuelo Yvancos, José María & Rodríguez Alonso, Mariángeles (2021). “Veinte años de teoría: canon, pensamiento literario e historiografía”, Theory Now: Journal of Literature, Critique and Thought, 4/1, 6-21.

Priegue, Jacobo (2019). The Outcast Child. London: Amazon.

Roussel, Flora (2020). “Nomadic Subjectivities: Reflections on Exophonic Strategies in Yoko Tawada’s Schwager in Bordeaux”, Humanities Bulletin, 3/1, 161-178.

Said, Edward (1995) [1978]. Orientalism. Londres: Penguin.

Ventura Ruiz, Joaquim (2006). “Libros y autores gallegos en un canon literario europeo”, Mil Seiscientos Dieciséis, XI, 189-96.

Whitehead, Anne (2004). Trauma Fiction. Edimburgo: Edinburgh University Press. Wright, Chantal (2008). “Writing in the ‘Grey Zone’: Exophonic Literarure in Contemporary Germany”, gfl-journal, 3, 26-42.