Contido principal do artigo

María Fernández Zas
Universidade da Coruña
España
Vol. 19 (2018), Recensións, páxinas 153-159
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4951
Enviado: Dec 30, 2018 Publicado: Dec 30, 2018
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Recensión: Ramón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds.), A lingua galega no solpor medieval, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2016, 194 páxinas.

Detalles do artigo

Referencias

Boullón Agrelo, A. I. (ed.) (2007). Na nosa lyngoage galega: a emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega.