Vol. 01 Núm. 015-016 (2013)

Da teoría á práctica na educación ambiental

Que é primeiro, a teoría ou a práctica? Esta pregunta resume un debate eterno sobre as concepcións da ciencia, os métodos, a adquisición de coñecementos e os modelos de aprendizaxe. As teorías persiguen descubrir aqueles rasgos capaces de explicar como se aprende e predecir os efectos das prácticas. As prácticas, moitas veces rutinarias, están determinadas pola tradición, a autoridade e as teorías maioritarias, mais esta práctica irre­flexiva chega a constituirse como a fonte de coñecemento profesional.

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2013.01.015-016

Publicada: 2014-10-19

Táboa de contidos

Obxectivos do Milenio

  • Cumio do Milenio New York, 2000
páxinas 107-112