Contido principal do artigo

Ana Lage González
MeteoGalicia. Xunta de Galicia
España
Natalia Solovieva Soloviev
MeteoGalicia. Xunta de Galicia
España
Ángeles Lago Núñez
MeteoGalicia. Xunta de Galicia
España
Vol. 27 Núm. 1 (2020), Recursos e instrumentos sociais, páxinas 109-117
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.1.6608
Recibido: Jun 15, 2020 Publicado: Jun 30, 2020
Copyright Como citar

Resumo

Neste artículo trátase da aportación de MeteoGalicia no ámbito da Educación Ambiental, a través da súa participación no Plan Proxecta, co programa MeteoEscolas. A metodoloxía que se sigue en MeteoEscolas é a aprendizaxe baseada en proxectos tendo como eixo o estudio interdisciplinar, neste caso da Meteoroloxía e Observación Climatolóxica, implicando ás distintas mateiras que forman o currriculum académico nas distintas etapas educativas. O resultado deste traballo común será un proxecto composto polas actividades desenvolvidas no centro, coa participación de toda a comunidade educativa.

Detalles do artigo

Citas

Lage González, Ana; Lago Núñez, Ángeles; SSolovieva Soloviev, Natalia (2017): “Ciencia e educación, sempre xuntas” en la revista EDUGA da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, 2017.

Lage González, Ana; Lago Núñez, Ángeles, Solovieva Soloviev, Natalia (2017): “Como acercar la Meteorología a la comunidad educativa: proyecto MeteoEscolas” en la Revista del Aficionado a la Meteorología (RAM), en Reportajes el 23 de enero de 2017.

Lage González, Ana (2014): “Educación basada en proxectos. Experiencia en MeteoGalicia”, en XXVII Congreso de ENCIGA (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia).

Lage González, Ana; Lago Núñez, ´´Ángeles (2011): Revisión científica. Meteoroloxía, unidade didáctica, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia.

Lage González, Ana; Castillo Rodríguez, Francisco; Salsón Casado, Santiago (2009): Actividades didácticas de Meteoroloxía e Climatoloxía. Xunta de Galicia.