Vol 2, No 22 (2016)

Educación Ambiental e o reto do compromiso social

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2016.22.0

O reto actúal da educación ambiental é promover a implicación real da cidadanía co futuro do Planeta. Un compromiso que pasa polo cambio do modelo de desenvolvemento de moitas e moitos cidadás. É preciso velar pola conservación de espacios, de especies e de culturas que están sendo agredidas, provocando seu deterioro e incluso a súa desaparición. Compromiso que debe xurdir do local para convertirse nunha práctica global, nunha educación ambiental glocal.

Os artigos de este número comparten un posicionamento ético dialóxico, baseado na particiapación e na corresponsabilidade en diferentes escenarios: nos Espazos Naturais Protexidos, nas Universidades, nas empresas... Unha vez máis, a presentación de experiencias e a análise de casos proporcionan propostas metodolóxicas de traballo, novas rutas e moitas posibilidades de parcerías, para seguir traballando xuntas e xuntos.

Neste novo número de ambientalMENTE sustentable mudamos algúns aspectos da maquetación da revista máis a filosofía da revista segue a ser a mesma. Gracias (obrigados) polo seu interese e colaboración.

Full Issue

View or download the full issue PDF (Galego)

Table of Contents

THEORETICAL FRAMEWORKS

Criticism of the idea of ​​sustainable development as a pedagogical proposal PDF (Galego)  7-20
José María Enríquez Sánchez  

TRAJECTORIES AND CHALLENGES

Biodiversity and evolution in the Spanish primary education curriculum PDF (Galego)  21-34
Lucía Vázquez Ben  

RESOURCES AND SOCIAL TOOLS

Social Education and Environmental Education: environmental proposal’s analysis in mountain races PDF (Galego)  36-47
Javier Villaverde Doval  
The Circular Economy as a Philosophy of the Green Economy as a Strategy for Social Responsibility PDF (Galego)  49-61
Gilberto Israel González Ordaz, José G. Vargas-Hernández  

BANK OF BEST PRACTICES

Pedagogical practices in natural areas: experiences and possibilities PDF (Português)  63-80
Taís Cristine Ernst Frizzo, Rita Paradeda Muhle, Aurici Azevedo da Rosa  

DOCUMENTS

Imos constituír o noso propio poder! PDF (Português)  81-83
Cidadas e cidadãos do Povo da Terra