Vol 2, No 22 (2016)

Educación Ambiental e o reto do compromiso social

O reto actúal da educación ambiental é promover a implicación real da cidadanía co futuro do Planeta. Un compromiso que pasa polo cambio do modelo de desenvolvemento de moitas e moitos cidadás. É preciso velar pola conservación de espacios, de especies e de culturas que están sendo agredidas, provocando seu deterioro e incluso a súa desaparición. Compromiso que debe xurdir do local para convertirse nunha práctica global, nunha educación ambiental glocal.

Os artigos de este número comparten un posicionamento ético dialóxico, baseado na particiapación e na corresponsabilidade en diferentes escenarios: nos Espazos Naturais Protexidos, nas Universidades, nas empresas... Unha vez máis, a presentación de experiencias e a análise de casos proporcionan propostas metodolóxicas de traballo, novas rutas e moitas posibilidades de parcerías, para seguir traballando xuntas e xuntos.

Neste novo número de ambientalMENTE sustentable mudamos algúns aspectos da maquetación da revista máis a filosofía da revista segue a ser a mesma. Gracias (obrigados) polo seu interese e colaboración.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

MARCO TEÓRICO

Crítica da idea de desenvolvemento sostible como proposta pedagóxica PDF  7-20
José María Enríquez Sánchez  

TRAXECTORIAS E RETOS

Biodiversidade e evolución no currículo español de educación primaria PDF  21-34
Lucía Vázquez Ben  

RECURSOS E INSTRUMENTOS SOCIAIS

Educación Social e Educación Ambiental: Análise de propostas ambientais nas carreiras de montaña PDF  36-47
Javier Villaverde Doval  
A economía circular como filosofía da economía verde e como estratexia de responsabilidade social PDF  49-61
Gilberto Israel González Ordaz, José G. Vargas-Hernández  

BANCO DE BOAS PRÁCTICAS

Práticas pedagógicas em áreas naturais: experiências e possibilidades PDF  63-80
Taís Cristine Ernst Frizzo, Rita Paradeda Muhle, Aurici Azevedo da Rosa  

DOCUMENTOS

Vamos constituir nosso próprio poder! PDF  81-83
Cidadas e cidadãos do Povo da Terra