Contido principal do artigo

Carla Vilhena
Universidade do Algarve e GRUPOEDE/CEIS20, Universidade de Coimbra
Portugal
https://orcid.org/0000-0002-5524-5174
Vol. 23 (2019), Libros, páxinas 334-340
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5904
Recibido: Dec 27, 2019 Publicado: Dec 27, 2019
Copyright Como citar

Resumo

A obra é o resultado do proxecto de investigación que tivo como principal obxectivo, tal como  describe  Joaquim Pintassilgo no primeiro capítulo, a determinación dun conxunto amplo de escolas e experiencias innovadoras, diferentes ou alternativas que se desenvolveron en Portugal ao longo do século XX.

Detalles do artigo