Contido principal do artigo

Maria José Remédios
Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Portugal
Vol. 23 (2019), Miscelánea, páxinas 233-255
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5891
Recibido: Dec 25, 2019 Publicado: Dec 25, 2019
Copyright Como citar

Resumo

A política educativa salazarista comeza a deseñarse a partir de 1936, substituíndose o Ministerio de  Instrución Pública polo Ministerio de Educación Nacional, que asume educar os nenos, as raparigas e as mulleres portuguesas, encadrándoas nos valores ideolóxicos do Estado Novo, para o que a existencia da muller se confundía coa da familia. Ao corrente dun conxunto de instrumentos legais, de onde se destaca a prohibición da coeducación no ensino primario, son creadas dúas organizacións estatais a Obra das Nais pola Educación Nacional e a Mocidade Portuguesa Feminina (MPF), para asegurar a modelación do carácter das futuras mozas e mulleres portuguesas. Pretendemos mapear actuacións da MPF nun liceu lisboeta, de asistencia estritamente feminina, desde a súa implementación ata aos finais dos anos 60 do século pasado, período durante o cal a frecuencia de actividades da MPF ofrecidas pola escola pasou de obrigatoria a facultativa. Explorando, esencialmente, un conxunto de fontes non traballadas e procesándose o traballo hermenéutico no horizonte conceptual da Historia da Educación das Mulleres, a reconstrución daquelas actuacións permítenos afirmar que, a pesar de plurais, son pensadas para a produción de boas esposas e nais de familia, garantíndose que no liceu fabríquense anxos do fogar .

Detalles do artigo

Citas

Adão, Áurea & Remédios, Maria José. «As raparigas portuguesas vão aos liceus do Estado Novo. Uma educação diferenciada no cumprimento de um ideário (1936-1947)», em Olhares sobre as mulheres. Homenagem a Zília Osório de Castro. Coord. Irene Tomé, Maria Emília Stone e Maria Teresa Santos, 2011 (Lisboa: CESNOVA, FCSH da Universidade Nova de Lisboa).

Almeida, Maria Joana de. A Mocidade Portuguesa Feminina e o Ideário da Rapariga Portuguesa (Lisboa: Sociedade Papelaria Artex, 1963).

Carneiro Pacheco, Portugal Renovado - Discursos (Lisboa: Bertrand, 1940).

Figueira, Manuel Henrique. «Liceu D. Filipa de Lencastre. Lisboa», em “Liceus de Portugal”, coords. António Nóvoa e Ana Teresa Santa-Clara, (Lisboa: Asa, 2003), 425- 443.

MPF, 25 anos da Mocidade Portuguesa Feminina, 1938-1963. (Lisboa: s.l. e s.d.).

MPF. Mocidade Portuguesa Feminina. Organização e actividade (Lisboa: SPN/MPF, s.d.).

Pimentel, Irene. «A Mocidade Portuguesa Feminina nos dez primeiros anos de vida», Penélope, 19-20 (1998): 161-187.

Pimentel, Irene. História das Organizações Femininas do Estado Novo. O Estado Novo e a Mulher (Lisboa: Círculo dos Leitores, 2000).

Saavedra, Maria José. «O Liceu de Dona Filipa de Lencastre», Liceus de Portugal, 8 (1941): 642-657, 9 (1941): 743-756, n.º 10 (1941): 810-826.

Scott. Joan. «Gênero: uma categoria útil de análise histórica» Educação e Realidade 16, 2 (1995).

Simon Kuin, Simon. «A Mocidade Portuguesa nos anos 30: anteprojectos e instauração de uma organização paramilitar da juventude», Análise Social, 22 (1993): 555-588.

Viana, Luís. A Mocidade Portuguesa e o liceu: Lá vamos cantando... 1936-1974 (Lisboa: Educa, 2001).

Fontes documentais:

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Pasta da Correspondência Enviada, 1936: Reg. n.º 6, 06-11-1936.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Pasta da Correspondência Recebida, 1936: Reg. n.º 402, 15-11-1936.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Livro de Actas das Sessões Solenes n.º 1: Acta n.º 4, 07-11-1937.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Pasta da Correspondência Recebida, 1937: Reg. n.º 214, 26-04-1937.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Pasta da Correspondência Enviada, 1937b: Carta n.º 71, 22-07-1937.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Maço Relatórios do Centro n.º 2 da MPF. Resposta ao questionário dirigido à Exma. Directora do Centro n.º 2.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Maço Relatórios do Centro n.º 2 da MPF. Resposta ao questionário enviado pela sub-delegada regional de Lisboa.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Maço Relatórios do Centro n.º 2 da MPF. Resposta ao Questionário enviado pela subdelegacia regional de Lisboa. 1938-1939.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Maço Relatórios do Centro n.º 2 da MPF. Relatório feito de harmonia com o questionário dirigido à Exma. Sra. directora do Centro n.º 2.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Maço Relatórios do Centro n.º 2 da MPF. Relatório do Centro n.º 2 da Mocidade Portuguesa Feminina, dirigido à Reitora do liceu. 1940 a 1945.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Relatórios da Direção do Centro n.º 2 da MPF de Lisboa. 1946 a 1963.

Acervo documental do Liceu de D. Filipa de Lencastre (ADLFL). Maço Relatórios do Centro n.º 2 da MPF. Relatório do movimento do Centro n.º 2, Ala 2. 1947-1948.

Arquivo Histórico do Ministério da Educação, DGEL, Cx. 60, rel. 553-A.

Diário do Governo n.º 216/1947, I Série, Decreto-Lei n.º 36 507, 17-09-1947.

Diário do Governo n.º 84/1936, I Série, Lei n.º 1 941, 11-04-1936.

Diário do Governo n.º 116/1936, I Série, 19-05-1936.

Diário do Governo n.º 191/1936, I Série, 15-08-1936.

Diário do Governo, n.º 241/1936, I Série, Decreto-Lei n.º 27 084, 14-10-1936.

Diário de Governo n.º 263/1966, I Série, Decreto-Lei n.º 47 311, 12-11-1966.

Diário do Governo n.º 284/1936, I Série, 04-12-1936.

Diário do Governo n.º 285/1937, I Série, Art. 1.º do Decreto n.º 28 262, de 8 de dezembro de 1937, 15-08-1937.

Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo. Arquivo MP/MPF. Livro n.º 167 – Posses da MPF.

Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo. MPF. Arquivo MP/MPF. Livro n.º 175 – Actas do Conselho Técnico.

Jornal Diário de Notícias, 20 de julho de 1936.

Jornal O Século, 20 de julho de 1936.

Jornal Diário da Manhã, 20 de julho de 1936.