Contido principal do artigo

  • Micaela Rei Castro
Micaela Rei Castro
España
https://orcid.org/0009-0000-8768-7324
Vol. 24 (2023), Artigos
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2023.24.0.9746
Publicado: dec. 13, 2023
##submission.howToCite##

Resumo

O polifacético autor Luís Seoane experimentou o teatro en todas as súas vertentes, configurando unha diversificada produción teatral, derivada dun ben artellado ideario neste ámbito específico. É así que os piares principais da súa concepción teatral son a procura da síntese artística e o parateatro, para alén doutros fundamentos como a tentativa dun teatro popular galego. De xeito significativo, eses dous principios fundamentais están presentes tanto nas pezas teatrais de Seoane, canto na súa obra plástica por vía do mural El nacimiento del teatro argentino e tamén do proxecto muralístico Escena parateatral [s. t.].

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Díaz, Xosé (2010). “Teatro Municipal General San Martín”. En Dicionario Luís Seoane, 181-182. A Coruña: Fundación Luís Seoane

García Martínez, Pablo (2021). Luís Seoane, teatro: La soldadera y El irlandés astrólogo. Sevilla: Editorial Renacimiento.

Maside, Carlos (2015). Correspondencia [1928-1958]. Santiago de Compostela: Editorial Alvarellos.

Otero Vázquez, Concepción (1991). Luís Seoane. A Coruña: Editorial Deputación Provincial da Coruña.

Seoane, Luís (1980) [1959]. El irlandés astrólogo. En O irlandés astrólogo [Tradución para o galego e edición bilingüe de Francisco Pillado]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.

Seoane, Luís (1996a) [1980]. “Cara un teatro popular galego”. En Braxe, Lino & Seoane, Xavier (eds.), Luís Seoane e o teatro, 212-215. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.

Seoane, Luís (1996b) [1963]. “Un teatro popular galego”. En Braxe, Lino & Seoane, Xavier (eds.), Luís Seoane e o teatro, 113-115. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.

Seoane, Luís (1996c) [1957]. “El teatro gallego en una conferencia de Rafael Dieste”. En Braxe, Lino & Seoane, Xavier (eds.), Luís Seoane e o teatro, 59-61. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.

Seoane, Luís (1996d) [1960]. “Roberto Villanueva e algunhas reflexións teatrais”. En Braxe, Lino & Seoane, Xavier (eds.), Luís Seoane e o teatro, 98-100. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.

Seoane, Luís (1996e) [1957]. “Esquema de farsa”. En Braxe, Lino & Seoane, Xavier (eds.), Luís Seoane e o teatro, 219-228. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.

Seoane, Luís (1996f) [1974]. “Sobre a miña achega á arte mural”. En Braxe, Lino & Seoane, Xavier (eds.), Luís Seoane, textos sobre arte, 412-417. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Seoane, Luís (1996g) [1957]. “Teatro popular galego”. En Braxe, Lino & Seoane, Xavier (eds.), Luís Seoane e o teatro, 64-68. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.

Seoane, Luís (1996h) [1957]. A soldadeira [Axeitos, X. L. (ed.); González, M. F. & Requeixo, A. (estudo introdutorio)]. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro.