Contido principal do artigo

Pere Comellas Casanova
Universitat de Barcelona
España
https://orcid.org/0000-0002-9359-8210
Vol. 23 (2022), Recensións, páxinas 179-183
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9157
Enviado: Jun 15, 2022 Aceptado: Jun 20, 2022 Publicado: Dec 27, 2022
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Recensión de O portugués esquecido: O galego e os dialectos portugueses setentrionais de Xosé Manuel Sánchez Rei.

Detalles do artigo

Referencias

Coseriu, Eugenio (1987). “El gallego y sus problemas. Reflexiones frías sobre un tema candente”, Lengua Española Actual, 9, 127-138.

Venâncio, Fernando (2019). Assim nasceu uma língua: sobre as origens do português. Lisboa: Guerra e Paz