Contido principal do artigo

Yolanda Gallardo Silva
Universidade da Coruña
España
Vol. 22 (2021), Recensións, páxinas 151-155
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8825
Enviado: Dec 9, 2021 Publicado: Dec 9, 2021
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Recensiónase o traballo de edición debido a varios autores e intitulado Entremés galego ao feliz e real parto da nosa raíña (2019).

Detalles do artigo