Contido principal do artigo

Serxio Couso Núñez
Universidade da Coruña
España
Vol. 22 (2021), Recensións, páxinas 139-144
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8822
Enviado: Dec 9, 2021 Publicado: Dec 9, 2021
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Recensiónase a obra Assim nasceu uma língua, de Fernando Venâncio.

Detalles do artigo