Contido principal do artigo

Rip Cohen
Investigador independente
Estados Unidos
https://orcid.org/0000-0001-8506-879X
Vol. 22 (2021), Artigos, páxinas 41-64
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8817
Enviado: Dec 9, 2021 Publicado: Dec 9, 2021
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Este artigo ofrece un novo texto crítico dunha cantiga de escarnio de Roi Paez de Ribela xunto cunha análise de cuestións métricas, sintácticas, retóricas e pragmáticas do poema.

Detalles do artigo

Referencias

B = Biblioteca Nacional de Portugal (Lisbon), cod. 10991.

V = Biblioteca Apostolica Vaticana (Rome), cod. lat. 4803.

Adams, James Noel (1982). The Latin Sexual Vocabulary. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2016). “Denominacións metafóricas dos órganos sexuais femininos, vinculadas ao campo sémico do aloxamento, nas cantigas de escarnio e maldizer.” In Eirín García, Leticia, & López Víñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica. Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía, 33-58. A Coruña: Universidade da Coruña.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2017). Per Arte de Foder. Cantigas de escarnio de tematica sexual. Berlin: Frank & Timme.

Bakhtin, Mikhail Mikhailovich (1986). “The Problem of Speech Genres.” In Speech Genres and Other Late Essays. Ed. Caryl Emerson & Michael Holquist. Trans. Vern W. McGee. Austin: University of Texas Press.

Barbieri, Mario (1980). “Le poesie di Roy Paez de Ribela.” Studi mediolatini e volgari, 27, 71-74.

Barbieri, Mario (2006). “ L’Alba parodica di Roy Paez de Ribela: Maria Genta, Maria Genta da saya cintada (B 1429 / V 1049).” In Beltrami, Pietro G. et al. (eds.), Studi di Filologia Romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, vol. I: 149-163. Pisa: Pacini.

Bing, Peter (2000). “The Writing on the Girdle: Asclepiades 4 Gow-Page (AP 5.158).” Alexandrian Studies II in Honour of Mustafa El Abbadi. In Abd-El-Ghani, Mohamad et al., Bulletin de la Société archéologique d’Alexandrie, 46, 245-248.

Bing, Peter, & Rip Cohen (1991). Games of Venus: An Anthology of Greek and Roman Erotic Verse from Sappho to Ovid. New York and London: Routledge.

Cohen, Rip (1996). “Dança Jurídica”, Colóquio-Letras, 142, 5-49.

Cohen, Rip (ed.) (2003). 500 Cantigas d’Amigo: Edição Crítica / Critical Edition. Porto: Campo das Letras.

Cohen, Rip (2006). “Girl in the Dawn: Textual Criticism and Poetics”, Portuguese Studies, 22.1, 173-187.

Cohen, Rip (2010a). “Cantar Igual: External Responsion and Textual Criticism in the Galician-Portuguese Lyric”, La corónica. A Journal of Hispanic Languages, Literatures & Cultures, 38.2, 5-25.

Cohen, Rip (2010b). “Three Early Galician-Portuguese Poets: Airas Moniz d’ Asme, Diego Moniz, Osoir’ Anes. A Critical Edition”, Revista Galega de Filoloxía, 11, 11-59.

Cohen, Rip (2012) [posted 2018]: “The Unwanted Dawn: A Metrical Dialogue. by Morris Zabo.” Available at https://www.academia.edu/37976811/The_Unwanted_Dawn_A_Metrical_Dialogue_2012_ (accessed 27 Nov. 2020).

Cohen, Rip (2014). The Cantigas of Pero Meogo, Edited with Introduction and Commentary. Washington DC: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric. Available at https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/Cohen-Meogo-NOVISSIMA-EDITIO-371a-rev3-Edition-mjf.pdf (accessed 27 Nov. 2020)

Cohen, Rip (2016). “Roi Paez de Ribela Maria Maria genta a new critical text.” Available at https://www.academia.edu/28438296/Roi_Paez_de_Ribela_Maria_Maria_genta_a_new_critical_text_2016_ (accessed 27 Nov. 2020).

Cohen, Rip (2018). “Metrics and Textual Criticism in the Cantigas d’amigo: External Responsion by Pairs of Strophes”, Revista Galega de Filoloxía, 19, 75-93.

Cohen, Rip (forthcoming): aaB Cantigas d’amigo (vol. 1: Critical Edition; vol. 2: Girl-Song: Form, Action and Rhetoric in aaB Cantigas d’amigo).

Cohen, Rip, & Federico Corriente (2002). “Lelia doura Revisited”, La corónica. A Journal of Hispanic Languages, Literatures & Cultures, 31.1, 19-40.

Corriente, Federico (2009). “The Kharjas: An Updated Survey of Theories, Texts and their Interpretation”, Romance Philology, 63.1, 109-129.

CSM = Mettmann, Walter (ed.) (1959-1972). Afonso X, o Sábio. Cantigas de Santa Maria. 4 vols. Coimbra: Por ordem da Universidade.

Fassanelli, Rachele (2012). “Questioni metriche galego-portoghesi. Sulla cosiddetta Lex Mussafia.” Ars Metrica. Available at https://ars-metrica.germ-ling.uni-bamberg.de/wp-content/uploads/2012/12/Fassanelli_2012_Questioni-metriche-galegoportoghesi.pdf (accessed 27 Nov. 2020)

Ferreiro, Manuel (dir.) (2018-). Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa. Universidade da Coruña. Available at http://universocantigas.gal

García-Sabell Tormo, Teresa (1991). Léxico francês nos cancioneiros galegoportugueses: revisión crítica. Vigo: Galaxia.

Gonçalves, Elsa (2016). De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galegoportugueses. Ed. de João Dionísio, Henrique Monteagudo & Ana Maria Ramos. A Coruña: Real Academia Galega.

Lapa, Manuel Rodrigues (ed.) (1970) [1965]. Cantigas d’escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses. Vigo: Editorial Galaxia.

Lapa, Manuel Rodrigues (1982). Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa Medieval. Coimbra: Por Ordem da Universidade.

Larson, Pär (2018). La lingua delle cantigas: grammatica del galego-portoghese. Rome: Carocci.

Michaëlis de Vasconcellos, Carolina (1895). “Zum Liederbuch des Königs Denis von Portugal”, Zeitschrift für romanische Philologie, 19, 513-541, 578-615.

Nunes, José Joaquim (ed.) (1972) [1932]. Cantigas d’amor dos trovadores galegoportugueses. Coimbra: Imprensa da Universidade.

Page, Denys Lionel (ed.) (1975). Epigrammata Graeca. Oxford: Clarendon Press.

Parkinson, Stephen (2006). “Concurrent patterns of verse design in the Galician-Portuguese lyric.” In Whetnall, Jane, & Deyermond, Alan (eds.), Proceedings of the Thirteenth Colloquium (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 51), 19-38. London: Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London.

Parkinson, Stephen (2010). “Voz e letra da lírica medieval galego-portuguesa.” (“Plenary lecture given at the 5th International Colloquium of the Associação Hispânica de Literatura medieval - Seção Portuguesa, November 2010. No Actas were published.”). Available at https://www.academia.edu/38440820/Voz_e_letra_da_%C3%ADrica_medieval_galego_portuguesa (accessed 24 Jan. 2021).

Parkinson, Stephen (2016). “Métrica acentual nas cantigas de amigo.” In Lopes, Graça Videira, & Ferreiro, Manuel Pedro (eds.), Do Canto à escrita: Novas questões em torno da Lírica Galego-Portuguesa – Nos cem anos do pergaminho Vindel, 29-42. Lisbon: Instituto de Estudos Medievais / Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical.

Parkinson, Stephen (2018). “The Unwanted Dawn: A Metrical Dialogue (lectiooxoniensis) attrib. Morris Zabo, corrected following MS Ox 2012/8 (Philippus Hirundo).” Available at https://www.academia.edu/37994363/The_Unwanted_Dawn_A_Metrical_Dialogue_lectio_oxoniensis_ (accessed 27 Nov. 2020).

Parkinson, Stephen (2020). “Responsion, accentual metrics and metrical irregularity in the cantiga de amigo.” Revista Galega de Filoloxia, 21, 87-133.

Ramos, Maria Ana (2019). “Cancioneiros e textos imprevisíveis.” In González, Déborah (ed.), Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolinguística e pragmática, 195-231. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

TMILG = Varela Barreiro, Xavier (dir.) (2004-). Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. Available at http://ilg.usc.es/tmilg (accessed 27 Nov. 2020).

Trubarac, Djordjina (2010). “La novena cantiga de Pero Meogo y los textos europeos con el motivo de la falsa excusa del agua enturbiada por un animal: análisis comparado”, AnMal Electrónica, 28, 3-57. Available at https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3223618 (accessed 27 Nov. 2020).

Trubarac Matić, Djordjina (2018). “Meogo 9 Versus Texts with the Motif of a Transparent Excuse of Water Clouded by Stags or Horses: Outlining the Proto-Model. Revised and Expanded.” Washington DC: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric. Available at https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2016/03/Trubarac-Meogo9-Expanded-article.pdf (accessed 27 Nov. 2020).

Vallín, Gema (1998). “Variaciones sobre el alba: a próposito de algunas cantigas gallegoportuguesas.” In Congreso O Mar das Cantigas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

West, Martin Litchfield (2007). Indo-European Poetry and Myth. Oxford: Oxford University Press.

Whigham, Peter (1975). The Poems of Meleager. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.