Contido principal do artigo

  • Xoán López-Viñas
Xoán López-Viñas
España
Vol. 20 (2019), Recensións, páxinas 167-169
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5926
Recibido: Dec 31, 2019 Publicado: Dec 31, 2019
Copyright Como citar

Resumo

Recensión: Fernando Ramallo, Estibaliz Amorrortu e Maite Puigdevall (eds.), Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019, 195 páxinas.

Detalles do artigo