Contido principal do artigo

Elías Rodríguez Fernández
Universidade da Coruña
España
Vol. 19 (2018), Recensións, páxinas 167-174
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4953
Recibido: Dec 30, 2018 Publicado: Dec 30, 2018
Copyright Como citar

Resumo

Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico, Vigo, Universidade de Vigo, 2016.

Detalles do artigo

Citas

­­­⁣⁣