Contido principal do artigo

  • Luz Varela Armas
Luz Varela Armas
España
Vol. 18 (2017), Recensións, páxinas 177-182
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3189
Enviado: Nov 13, 2017 Aceptado: Nov 13, 2017 Publicado: Dec 12, 2017
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Recensión: Héctor Cajaraville Araújo, Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2015, 216 páxinas.

Detalles do artigo