Contido principal do artigo

  • Ricardo Pichel Gotérrez
Ricardo Pichel Gotérrez
Vol. 18 (2017), Recensións, páxinas 165-168
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3187
Recibido: Nov 13, 2017 Aceptado: Nov 13, 2017 Publicado: Dec 12, 2017
Copyright Como citar

Resumo

Recensión: Eirín García, Leticia, A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor. A Coruña: Edicións Laiovento (Col. Ensaio). 2015, 286 páxinas.

Descargas

Os datos de descarga non están aínda dispoñibles.

Detalles do artigo