Contido principal do artigo

  • Cristian Pernas-Rubal
Cristian Pernas-Rubal
Vol. 17 (2016), Recensións, páxinas 187-190
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1875
Recibido: Nov 8, 2016 Aceptado: Nov 8, 2016 Publicado: Nov 8, 2016
Copyright Como citar

Resumo

Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n´O Gaiteiro de Lugo. 2015, A Coruña, Baía Edicións, 125 páxinas.

Descargas

Os datos de descarga non están aínda dispoñibles.

Detalles do artigo