Contido principal do artigo

  • Xosé Manuel Sánchez-Rei
Xosé Manuel Sánchez-Rei
Vol. 16 (2015), Recensións, páxinas 217-223
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1386
Recibido: Nov 20, 2015 Aceptado: Nov 20, 2015 Publicado: Dec 10, 2015
Copyright Como citar

Resumo

Recensión: Janet Davies, The Welsh Language. A History. Cardiff, Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press. 2014, 208 páxinas.

Descargas

Os datos de descarga non están aínda dispoñibles.

Detalles do artigo