Contido principal do artigo

Estefanía Mosquera Castro
Universidade da Coruña
España
Vol. 16 (2015), Recensións, páxinas 205-209
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1384
Enviado: Nov 20, 2015 Aceptado: Nov 20, 2015 Publicado: Dec 10, 2015
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Recensión: Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso. A Coruña, Baía Edicións. 2014, 211 páxinas.

Detalles do artigo