Contido principal do artigo

Miguel Anxo Solla Portela
Universidade de Vigo
España
https://orcid.org/0000-0003-4672-607X
Xavier Guinovart
Universidade de Vigo
España
https://orcid.org/0000-0001-9961-6953
Vol. 16 (2015), Artigos, páxinas 169-201
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1383
Publicado: Dec 10, 2015
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Neste artigo amosaremos as diferentes metodoloxías e os recursos que se utilizaron durante o proceso de elaboración de Galnet, a versión galega de WordNet. Presentarase tamén a ferramenta Termonet, desenvolvida para a consulta e verificación en corpus de léxicos de especialidade extraídos de WordNet. Por último, describirase a experimentación orientada ao deseño automático de áreas semánticas mediante a explotación das relacións léxico-semánticas de WordNet.

Detalles do artigo

Referencias

Agirre, E. / Edmonds, P. (2006): Word Sense Disambiguation (Berlín: Springer).

Agirre, E. / Alegria, I. / Rigau, G. / Vossen, P. (2007): “MCR for CLIR”, Procesamiento del Lenguaje Natural 38: 3-15.

Agirre, E. / Soroa, A. (2009): “Personalizing PageRank for Word Sense Disambiguation”, en Proceedings of the 12th Conference of the European Chapter of the ACL, 33-41.

Álvarez de la Granja, M. (2003): As locucións verbais galegas (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Álvarez Lugrís, A. / Gómez Guinovart, X. (2014): “Lexicografía bilingüe práctica basada en corpus: planificación y elaboración del Dicionario Moderno Inglés-Galego”, en Domínguez Vázquez, M. J. / Gómez Guinovart, X. / Valcárcel Riveiro, C. (eds.), Lexicografía de las lenguas románicas: Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva, 31-48 (Berlín: De Gruyter Mouton).

Álvez, J. / Atserias, J. / Carrera, J. / Climent, S. / Oliver, A. / Rigau, G. (2008): “Consistent Annotation of EuroWordNet with the Top Concept Ontology”, en Proceedings of the 4th Global WordNet Conference, s. p. (Szeged: GWN).

Bentivogli, L. / Forner, P. / Magnini, B. / Pianta, E. (2004): “Revising WordNet Domains Hierarchy: Semantics, Coverage, and Balancing”, en Proceedings of COLING Workshop on Multilingual Linguistic Resources, 101-108 (Xenebra: ACL).

Cabré i Castellví, M. T. (1992): La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions (Barcelona: Empùries).

Elberrichi, Z. / Rahmoun, A. / Bentaalah, M. A. (2008): “Using WordNet for Text Categorization”, The International Arab Journal of Information Technology 5:1, 16-24.

Fellbaum, C. (ed.) (1998): WordNet: An Electronic Lexical Database (Cambridge: MIT Press).

Fernández Montraveta, A. / Vázquez, G. (2010): “La construcción del WordNet 3.0 en español”, en Castillo, M. A. / García Platero, J. M. (eds.), La lexicografía en su dimensión teórica, 201-220 (Málaga: Universidad de Málaga).

Ferrández, S. / Ferrández, A. / Roger, S. / López–Moreno, P. (2007): “Búsqueda de respuestas bilingüe basada en ILI, el sistema BRILI”, Procesamiento del Lenguaje Natural 38: 27-33.

Gómez Clemente, X. M. / Gómez Guinovart, X. / González Pereira, A. / Taboada Lorenzo, V. (2013): “Sinonimia e rexistros na construción do WordNet do galego”, Estudos de lingüística galega 5: 27-42.

Gómez Guinovart, X. (2014): “Do dicionario de sinónimos á rede semántica: fontes lexicográficas na construción do WordNet do galego”, en Macedo, A. G. / Mendes de Sousa, C. / Moura, V. (eds.), XV Colóquio de Outono. As humanidades e as ciências: disjunções e confluências, 331-358 (Braga: CEHUM-Universidade do Minho).

Gómez Guinovart, X. (coord.) / Álvarez Lugrís, A. / Díaz Rodríguez, E. (2012): Dicionario moderno inglés-galego (Ames: 2.0 Editora).

Gómez Guinovart, X. / Oliver, A. (2014): “Methodology and evaluation of the Galician WordNet expansion with the WN-Toolkit”, Procesamiento del Lenguaje Natural 53: 43-50.

Gómez Guinovart, X. / Simões, A. (2013): “Retreading Dictionaries for the 21st Century”, en Leal, J. P. / Rocha, R. / Simões, A. (eds.), 2nd Symposium on Languages, Applications and Technologies, 115-126 (Saarbrücken: Dagstuhl Publishing).

Gómez Guinovart, X. / Solla Portela, M. A. (2014): “O dicionario de sinónimos como recurso para a expansión de WordNet”, Linguamática 6.2: 69-74.

González Agirre, A. / Laparra, E. / Rigau, G. (2012): “Multilingual Central Repository Version 3.0: Upgrading a Very Large Lexical Knowledge Base”, en Proceedings of the Sixth International Global WordNet Conference, s. p. (Matsue: GWN).

González Agirre, A. / Rigau, G. (2013): “Construcción de una base de conocimiento léxico multilingüe de amplia cobertura: Multilingual Central Repository”, Linguamática 5.1: 13-28.

Isahara, H. / Bond, F. / Uchimoto, K. / Utiyama, M. / Kanzaki, K. (2008): “Development of the Japanese WordNet”, en Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation, s. p. (Marrakech: ELRA).

Izquierdo, R. / Suárez, A. / Rigau, G. (2007): “Exploring the Automatic Selection of Basic Level Concepts”, en Proceedings of the International Conference on Recent Advances on Natural Language Processing, 298-302 (Shoumen: INCOMA).

Miller, G. A. / Beckwith, R. / Fellbaum, C. / Gross, D. / Miller, K. (1990): “Introduction to WordNet: An On-line Lexical Database”, International Journal of Lexicography 3.4: 235-244.

Noia, C. / Gómez Clemente, X. M. / Benavente, P. (coords.) (1997): Diccionario de sinónimos da lingua galega (Vigo: Galaxia).

Oliver, A. (2012): “WN-Toolkit: un toolkit per a la creació de WordNets a partir de diccionaris bilingües”, Linguamática 4.2: 93-101.

Oliver, A. / Climent, S. (2011): “Construcción de los WordNets 3.0 para castellano y catalán mediante traducción automática de corpus anotados semánticamente”, Procesamiento del Lenguaje Natural 47: 293-300.

Oliver, A. / Climent, S. (2014): “Automatic creation of WordNets from parallel corpora”, en Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation, 1112-1116 (Reykjavik: ELRA).

Ordan, N. / Wintner, S. (2007): “Hebrew WordNet: a Test Case of Aligning Lexical Databases Across Languages”, International Journal of Translation 19:1: 39-58.

Pease, A. / Niles, I. / Li, J. (2002): “The Suggested Upper Merged Ontology: A Large Ontology for the Semantic Web and its Applications”, en Working Notes of the AAAI-2002 Workshop on Ontologies and the Semantic Web, s. p. (Edmonton: AAAI).

Pianta, E. / Bentivogli, L. / Girardi, C. (2002): “MultiWordNet: Developing an Aligned Multilingual Database”, en Proceedings of the First International Conference on Global WordNet, 21-25 (Mysore: GWN).

Plaza, L. / Díaz, A. / Gervás, P. (2010): “Automatic summarization of news using WordNet concept graphs”, IADIS International Journal on Computer Science and Information Systems 5:1: 45-57.

Pociello, E. / Agirre, E. / Aldezabal, I. (2011): “Methodology and Construction of the Basque WordNet”, Language Resources and Evaluation 45.2: 121-142.

Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia (2002): Diccionario galego de termos médicos (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia).

Rodríguez Río, X. A. (coord.) (2008): Vocabulario de medicina: galego-español-inglés-portugués (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Sager, J. C. (1990): A Practical course in terminology processing (Amsterdam: John Benjamin).

Simões, A. / Gómez Guinovart, X. (2014): “Bootstrapping a Portuguese WordNet from Galician, Spanish and English wordnets”, en Navarro Mesa, J. L. et al. (eds.), Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages, 239-248 (Berlín: Springer).

Solla Portela, M. A. / Gómez Guinovart, X. (2014): “Ampliación de WordNet mediante extracción léxica a partir de un diccionario de sinónimos”, en Ureña López, L. A. et al. (eds.), Actas de las V Jornadas de la Red en Tratamiento de la Información Multilingüe y Multimodal, CEUR Workshop Proceedings, vol. 1199, 29-32 (Aachen: Sun SITE Central Europe).

Solla Portela, M. A. / Gómez Guinovart, X. (2015): “Termonet: Construcción de terminologías a partir de WordNet y corpus especializados”, Procesamiento del Lenguaje Natural 55: 335-338.

Vintar, Š. / Fišer, D. / Vrščaj, A. (2012): “Were the clocks striking or surprising?: using WSD to improve MT performance”, en Proceedings of the Joint Workshop on Exploiting Synergies between Information Retrieval and Machine Translation (ESIRMT) and Hybrid Approaches to Machine Translation (HyTra) (EACL 2012), 87-92 (Stroudsburg: ACL).

Vossen, P. (2002): “WordNet, EuroWordNet and Global WordNet”, Revue française de linguistique appliquée 7: 27-38.

Zhao, F. / Fang, F. / Yan, F. / Jin, H. / Zhang, Q. (2012): “Expanding approach to information retrieval using semantic similarity analysis based on WordNet and Wikipedia”, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 22.2: 305-322.